ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 119

Αθήνα, 12/3/2014

Εξοχότατο                                                                                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κύριο  Αντώνη Σαμαρά                  

Πρωθυπουργό

Μέγαρο Μαξίμου

Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674

 

Κύριε Πρωθυπουργέ.

 

Μετά τη γνωστοποίηση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έγινε και θέμα της ημέρας στα ΜΜΕ, είναι πλέον άμεση ανάγκη να ρυθμισθεί το θέμα νομοθετικώς.

Στα πλαίσια της Συνταγματικής διατάξεως του άρθρου 21 παρ. 2 για την μέριμνα ειδικής φροντίδας για τις πολύτεκνες οικογένειες, πρέπει να επανέλθει το καθεστώς των μετεγγραφών των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, όταν μάλιστα η οικονομική κρίση, που μαστίζει τις οικογένειες , οι οποίες αδυνατούν να διατηρούν δύο και τρία σπίτια για τις σπουδές των παιδιών τους.

Η διάταξη, που πρέπει να ψηφισθεί είναι η ακόλουθη:

«Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων εγγραφέντες ή εγγραφόμενοι σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατόπιν εξετάσεων μετεγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους στα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή εκεί που φοιτά  ο/η αδελφός/αδελφή τους. 

Περαιτέρω πρέπει να ψηφισθεί και διάταξη, η οποία να θεσπίζει ότι ουδείς εισάγεται σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφ’ όσον η βαθμολογία του είναι κάτω της βάσεως του δέκα (10).

Με την ελπίδα ότι θα είναι άμεση η νομοθετική ρύθμιση του θέματος, όπως εκθέτουμε ανωτέρω.

 

Κοινοποίηση:

Κύριο Κων/νο Γκιουλέκα   

Υφυπουργό

Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                    Εμμανουήλ Χρυσόγελος 

-------

 

 ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 120

Αθήνα,  12/3/2014

 

Αξιότιμο                                                                  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κύριο Κων/νο Αρβανιτόπουλο

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

Κύριε  Υπουργέ.

 

Μετά τη γνωστοποίηση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έγινε και θέμα της ημέρας στα ΜΜΕ, είναι πλέον άμεση ανάγκη να ρυθμισθεί το θέμα νομοθετικώς.

Στα πλαίσια της Συνταγματικής διατάξεως του άρθρου 21 παρ. 2 για την μέριμνα ειδικής φροντίδας για τις πολύτεκνες οικογένειες, πρέπει να επανέλθει το καθεστώς των μετεγγραφών των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, όταν μάλιστα η οικονομική κρίση, που μαστίζει τις οικογένειες , οι οποίες αδυνατούν να διατηρούν δύο και τρία σπίτια για τις σπουδές των παιδιών τους.

Η διάταξη, που πρέπει να ψηφισθεί είναι η ακόλουθη:

«Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων εγγραφέντες ή εγγραφόμενοι σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατόπιν εξετάσεων μετεγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους στα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή εκεί που φοιτά  ο/η αδελφός/αδελφή τους. 

Περαιτέρω πρέπει να ψηφισθεί και διάταξη, η οποία να θεσπίζει ότι ουδείς εισάγεται σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφ’ όσον η βαθμολογία του είναι κάτω της βάσεως του δέκα (10).

Με την ελπίδα ότι θα είναι άμεση η νομοθετική ρύθμιση του θέματος, όπως εκθέτουμε ανωτέρω.

 

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                    Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

Πρόσφατα άρθρα