ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 496

Αθήνα, 19/6/2017

                                                                                                 

Αξιότιμο 

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                       ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ     

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018. 

ΣΧΕΤ:  Απόφαση ΥΠΕΘ - ΦΕΚ 1315 τ. Β΄/13-4-2017

 

            Κύριε Υπουργέ. 

1.        Οι πολύτεκνες οικογένειες  είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στην ανακοπή της συνεχώς επιδεινούμενης υπογεννητικότητας στη χώρας μας. 

Αρκεί να επισημανθεί πως μόνο το έτος 2016 οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων  κατά 25.205 (θάνατοι 118.623, γεννήσεις 93.418) ενώ από 1/1/ έως 12/6/2017 οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 21.486 (θάνατοι 59.283, γεννήσεις 37.797)!!!

            Η Πολιτεία αναγνωρίζουσα τη συμβολή των πολύτεκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

α.        «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας

από το Κράτος»

β.        Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

γ.         Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με  σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

 2.         Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, έχοντας  ενστερνισθεί πλήρως πως χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, στο μήνυμά του στις 6/11/2016 με την ευκαιρία του εορτασμού της πολύτεκνης οικογένειας, δήλωσε:

«Η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας – συνιστά κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος – υποχρέωση του κράτους. Και η υποχρέωση αυτή, πάντα κατά το Σύνταγμα κατοχυρώνει, αντιστοίχως, στην πολύτεκνη οικογένεια δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Είναι πρωτίστως η οικογένεια – και ιδίως η πολύτεκνη οικογένεια – η οποία έχει αποτρέψει ως τώρα τη ρήξη του κοινωνικού ιστού μέσα στη βαθιά και παρατεταμένη οικονομικοκοινωνική κρίση που πλήττει τον τόπο μας και το λαό μας. Αυτές οι δύο επισημάνσεις αρκούν αφενός για να καθορίσουν το μέτρο ευθύνης όλων μας απέναντι στην πολύτεκνη οικογένεια και αφετέρου, για να δώσουν τη δέουσα απάντηση σε όσους υποτιμούν την ανάγκη στήριξης του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, κυρίως υπό τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες».

3.         Με τα παραπάνω δεδομένα, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 208.000, διαμαρτύρεται εντονότατα  για την κατάργηση φέτος της δυνατότητας για τροποποίηση της κατατεθείσης  Αίτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών - στην περίπτωση που κάποιος μετά την λήξη των αιτήσεων αποκτήσει την πολυτεκνική ιδιότητα.   Αυτό προβλεπόταν σε όλες τις προηγούμενες εγκυκλίους πρόσκλησης αναπληρωτών - ωρομισθίων  πλην της φετινής… που όριζαν ρητά ότι:

¨  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ ΄ : Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η - Α Π Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Η    Τ Η Σ   Α Ι Τ Η Σ Η Σ

1. Κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων είναι δυνατή: (α) η τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε αυτή, όσο και για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και (β) η ανάκληση της αίτησης.

2. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί  μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

α. …

β. Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος αποκτήσει:

i) την ιδιότητα του πολυτέκνου..¨

Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης της εγκυκλίου,  είναι ότι  εκπαιδευτικοί που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μετά τις 28/4/2017, να μην έχουν την δυνατότητα πλέον να τροποποιήσουν την αίτηση των και να μην προτάσσονται του οικείου πίνακα Αναπληρωτών. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο κ. Κοντ… Κ κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών όπως και η σύζυγος του Παν Στρ κλάδου ΠΕ04-01 Φυσικών που έχουν κάνει Ένσταση στον ΑΣΕΠ και δικαιολογημένα διαμαρτύρονται… συνημμένα η Ένσταση των. 

4.        Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε όπως επανέλθει άμεσα στην Εγκύκλιο Αναπληρωτών, η δυνατότητα της τροποποίησης της κατατεθείσης αίτησης αυτών - όπως ίσχυε όλα τα προηγούμενα έτη, στην περίπτωση που αποκτά κάποιος  την πολυτεκνική ιδιότητα, κάτι που λειτουργούσε και ως δημογραφικό κίνητρο χωρίς κανένα οικονομικό κόστος για το δημόσιο.

5.         Κύριε Υπουργέ,  ταυτόχρονα παρακαλούμε να προγραμματισθεί το ταχύτερο  συνάντηση μαζί σας, για να συζητήσουμε όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον πολυτεκνικό κόσμο και ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό.

Κοινοποίηση:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας                

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                               Εμμανουήλ Χρυσόγελος 

Πρόσφατα άρθρα