Αρ. Πρωτ. 211

Αθήνα, 20/2/2023

Αξιότιμη                                                                

Κυρία Νίκη Κεραμέως                                         

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αξιότιμη                                                                

Κυρία Ζέττα Μακρή                                             

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κοινοποίηση

Αξιότιμο Κύριο Γιάννη Μπρατάκο                                

Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού                                          

ΘΕΜΑ: Μέριμνα για τους νεοδιοριζόμενους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

            Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ.

            Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ.

1 α.     Το πδ 50/1996, με τη διάταξη του άρθρου 19, προβλέπει την, κατά προτεραιότητα, μετάθεση και τοποθέτηση των πολυτέκνων εκπαιδευτικών που έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β.         Επίσης το πδ 56/2021, με τη διάταξη του άρθρου 8 προβλέπει την, κατά προτεραιότητα, μετάθεση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που έχουν τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε Ανώτερες ή Ανώτατες Δημόσιες Σχολές του Εσωτερικού ή ισότιμες του Εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

γ.         Το ΣτΕ με αποφάσεις της Ολομελείας του, έχει αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Σ.τ.Ε.:2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).

δ.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης, αναγνωρίζοντας, τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, ενώ με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υποχρεώνει την Πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική.

ε.         Πέραν των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόσφατη απόφασή του (430/2022) αποφάνθηκε, πως με την παρεχόμενη ως άνω Συνταγματική προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες, ταυτόχρονα απορρέει στοιχειώδης απαγορευτικός κανόνας, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι συνταγματικός ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχόμενες στις πολύτεκνες οικογένειες ειδικής φροντίδας, χωρίς αποχρώντα λόγο.

2.         Και ενώ, η κατά προτεραιότητα μεταθέσεις και τοποθετήσεις των πολυτέκνων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης είχαν θεσμοθετηθεί εντός του πλαισίου της παρεχομένης Συνταγματικής, νομικής και δικαστηριακής προστασίας των πολυτέκνων οικογενειών, με τη διάταξη του άρθρου 42 του ν. 4722/2020, η θέση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πολυτέκνων καθίσταται δυσμενής, αφού αυτοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών […]

            Η παραπάνω διάταξη καθίσταται ακόμα δυσμενέστερη για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, εάν υπολογίσει κανείς και τα χρόνια που αυτοί υπηρετούν μακριά του τόπου συμφερόντων τους, ως αναπληρωτές.

3.         Κατόπιν των ανωτέρω και με την ευκαιρία της πρόσφατης εξαγγελίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι προτίθεται να προχωρήσει σε διορισμούς εκπαιδευτικών, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη, με βάση την οποία :

«Οι νεοδιοριζόμενοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους».

4.         Με την υιοθέτηση της παραπάνω προτάσεως της ΑΣΠΕ, η οποία εκπροσωπεί τις πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, αποκαθίσταται η αδικία που έχει γίνει σε βάρος των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, αφού η παραμονή τους για δύο (2) χρόνια στη θέση τοποθέτησής τους δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην οικογένειά τους και πέραν τούτου, το Υπουργείο σας λαμβάνει ένα δημογραφικό κίνητρο.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας  

Βασίλειος Θεοτοκάτος                         Δήμητρα-Ινές Αγγελή

Πρόσφατα άρθρα