Εκδόσεις ΕΠΑ

  1. Η Ε.Π.Α., τον Ιανουάριο του 2005, εξέδωσε βιβλίο με τίτλο

    «ΟΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ»

    το οποίο έγραψε ο Διευθυντής της Χαράλαμπος Παύλος. Πρόκειται για ένα πολύτιμο βοήθημα, γιατί περιέχει με τρόπο συνοπτικό και εύχρηστο όλη τη νομοθεσία, που αναφέρεται στα θέματα που απασχολούν τους πολυτέκνους και όλους εκείνους, που στην πράξη, αντιμετωπίζουν θέματα που αναφέρονται στη νομοθεσία περί πολυτέκνων (δικηγόρους, δικαστές, υπηρεσιακούς παράγοντες των δημοσίων υπηρεσιών και άλλους).

  2. Η Ε.Π.Α., τον Μάρτιο του 2007, εξέδωσε βιβλίο με τίτλο

    «Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών - 50 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και δράσης»

    το οποίο έγραψε ο Διευθυντής της Χαράλαμπος Παύλος. Είναι ένα βιβλίο ιστορικό. περιλαμβάνει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία από την ίδρυση της Ε.Π.Α. το 1956 μέχρι σήμερα.

Πρόσφατα άρθρα