ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούμε τους πολυτέκνους – Μέλη της ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ(Π.Ε.Π) σε ετήσια Γενική Συνέλευση την 13/5/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ στο Δημαρχείο του Κορυδαλλού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

   1) Προϋπολογισμός του έτους 2018

   2) Ανάγνωση εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής

   3) Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός έτους 2017          

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την επόμενη Κυριακή 20/5/2018 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο με οσαδήποτε παρόντα Μέλη.

Πειραιάς 2/4/2018

Για το Δ.Σ.

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΣ                                           ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΑΡΜΠΙΝΗ

Πρόσφατα άρθρα