Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΣΠΕ, μετά τη συνεδρίαση της  10-2-2019,  έχει ως ακολούθως :

 

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Πρόεδρος

Θεοτοκάτος Βασίλειος             

Επίτιμος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Αντιπρόεδροι

Φωτόπουλος Νικόλαος           

τ. Δ/ντής Τραπέζης

Σταμούλης Δημ

Στέλεχος Τραπέζης

Γεν. Γραμματέας

Αγγελή Δήμητρα       

Προγραμματίστρια Η/Υ

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Πιερράκος Γεώργιος

Καθηγητής  Παν/μίου Δυτ. Αττικής

Ταμίας

Γιαννιώτης Θωμάς       

Δημοτικός Υπάλληλος

Αναπληρωτής Ταμίας

Σαρμπίνη Ευδοξία

Οικιακά

 

Πρόσφατα άρθρα