ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

      Βουλευτής Ν. Κοζάνης

                                          Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017   

                                        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας προς ανακούφιση του δημογραφικού ζητήματος της χώρας, ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης κατέθεσε ερώτηση ζητώντας να μάθει ποιος ο ακριβής αριθμός των πολυτέκνων και ποιο το ύψος των επιδομάτων που αυτοί λαμβάνουν.

Ακολουθεί το κείμενο

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την  Υπουργό: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής     

         Αλληλεγγύης 

 

             κ. Έφη Αχτσιόγλου

 

Θέμα: Ποιoς είναι ο αριθμός εκείνων που λαμβάνουν  το λεγόμενο επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

                            

Έχει θεσπισθεί και καταβάλλεται στους ενδιαφερόμενους το λεγόμενο επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ποιoς είναι ο αριθμός τους.

Εν όψει τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:

1) Ποιος είναι ο αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο τέκνα, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία) και λαμβάνουν ολόκληρο το επίδομα (40 ευρώ) στήριξης τέκνων;

2) Ποιος είναι ο αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο τέκνα, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία) και λαμβάνουν τα 23 του παραπάνω επιδόματος στήριξης τέκνων;

3) Ποιος είναι ο αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο τέκνα, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία) και λαμβάνουν το 13 του παραπάνω επιδόματος στήριξης τέκνων;

4) Ποιος είναι ο αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα και λαμβάνουν το επίδομα (500 ευρώ για κάθε ένα) τριτέκνων;

5) Ποιος είναι ο αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ κλπ. (χωριστά για κάθε κατηγορία) προστατευόμενα τέκνα και λαμβάνουν το επίδομα (500 ευρώ για κάθε ένα) πολυτέκνων;

6) Ποιος είναι ο αριθμός των πολυτέκνων που υπέβαλαν αίτηση και λαμβάνουν το επίδομα στήριξης τέκνων και από ποια στοιχεία προκύπτει η πολυτεκνική τους ιδιότητα;

7) Ποιος είναι ο αριθμός των πολυτέκνων που υπέβαλαν αίτηση και λαμβάνουν το επίδομα πολυτέκνων και από ποια στοιχεία προκύπτει η πολυτεκνική τους ιδιότητα;

8) Για ποιο λόγο τόσο το υπουργείο Οικονομικών όπως και το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΓΑ αρνήθηκαν να περιληφθεί στο έντυπο Α21 η προσκόμιση πιστοποιητικού από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων  Ελλάδος για την πολυτεκνική ιδιότητα, όπως γινόταν για τη χορήγηση των καταργηθέντων (επιδόματος και σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας);

       9) Έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την επαλήθευση των στοιχείων και σε ποιο αριθμό για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω αναφερόμενες χωριστά και ποιο υπήρξε το αποτέλεσμά τους και γιατί δε δόθηκε στη δημοσιότητα;

          10) Ποια ποσά δαπανώνται χωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες κάθε έτος από το 2013 μέχρι σήμερα;

          11) Είναι αληθές ότι στους ελάχιστους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν από τον ΟΓΑ, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις χιλιάδες (4.000) έλαβαν τα παραπάνω επιδόματα χωρίς να δικαιούνται, όπως γράφτηκε στον τύπο;                

          12) Ποιοι ευθύνονται και ποιοι εισηγήθηκαν τη συμπλήρωση του εντύπου Α21, που έδωσε την ευχέρεια σ΄ όποιον δήλωνε να λαμβάνει τα παραπάνω επιδόματα, χωρίς να υπάρχει έλεγχος, αφού μέχρι σήμερα ουδέποτε ανακοινώθηκε ότι έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος και ποιο το αποτέλεσμά του;

13) Ενόψει του ότι έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα, όπως ανέφερε ο κ. Πρωθυπουργός και το δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στις 16-1-2015, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αποκατάσταση των αδικιών, που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων;

14) Προτίθεται η Κυβέρνηση να επαναφέρει τα μέτρα, που θεσπίσθηκαν ως δημογραφικά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών (και τα οποία δυστυχώς καταργήθηκαν) και συγκεκριμένα:

α) την ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας;

β) το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας (όπως και της τρίτεκνης), που έχει 1-2 προστατευόμενα τέκνα;

γ) την εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ για κάθε μητέρα, που αποκτούσε το 3ο και κάθε επιπλέον τέκνο της;

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσφατα άρθρα