ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΙΟΥ – Έκκληση στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών της Ε.Ε. για να νομοθετήσει την υποχρεωτική εφαρμογή της.

Μετά από πέντε μήνες τριμερούς διαλόγου επί ενός σχεδίου Ευρωπαϊκής οδηγίας για την εξισορρόπηση εργασιακής και οικογενειακής ζωής (EU Work-Life Balance Directive), οι εκπρόσωποι των τριών σωμάτων (Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο) έφτασαν σε συμφωνία στις 24 Ιανουαρίου 2019.

Ως η 1η νομοθετική πρωτοβουλία σε συνέχεια της ανακοινώσεως του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights) το Νοέμβριο 2017 που οποίος σκοπεύει να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της Ε.Ε., η Οδηγία εναρμόνισης εργασίας – οικογένειας προσφέρει σαφείς βελτιώσεις για οικογένειες και φροντιστές ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η Οδηγία είναι ένα σημαντικό βήμα στην ενοποίηση ορισμένων υπαρχόντων δικαιωμάτων και την θεσμοθέτηση νέων.

Ορισμένα από τα Ευρωπαϊκά ελάχιστα όρια που θέτει η Οδηγία είναι πραγματικά χρήσιμα, όπως η άδεια πατρότητας (κατ΄ ελάχιστο 10 μέρες που πληρώνονται όπως και οι άδειες ασθένειας), κατ΄ ελάχιστον 4 μήνες γονικής άδειας εκ των οποίων οι δύο μη μεταφέρσιμοι μεταξύ των γονέων και επαρκώς αποζημιούμενοι, κατ’ ελάχιστον πέντε ημέρες ετήσια άδεια στους φροντιστές ατόμων με αναπηρία, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει ο γονέας ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις (τηλε-εργασία, ευέλικτα ωράρια και μείωση εργασιακού χρόνου). Οι πρόνοιες αυτές έχουν τη δυναμική να αλλάξουν τα δεδομένα και τη νοοτροπία στους εργασιακούς χώρους.

Το νομοθετικό αυτό κείμενο παρέχει ένα μείγμα εργασιακών δικαιωμάτων και μέτρων που καταπολεμούν την οικογενειακή και παιδική ένδεια, ενισχύουν τους εργαζόμενους γονείς και τους φροντιστές ατόμων με αναπηρία προκειμένου να διατηρήσουν τις εργασίες τους. Επιπλέον, ισχύει την επιλογή για λήψη άδειας για οικογενειακούς λόγους από τους άνδρες, και σίγουρα θα βελτιώσει συνολικά την ευζωία των οικογενειών.

Μόλις υιοθετηθεί επίσημα το σχέδιο Οδηγίας, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα, ζητούν από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτώννα νομοθετήσει την υποχρεωτική εφαρμογή της στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών έτσι ώστε να υπάρχει κατ΄ αρχήν ευθυγράμμιση στα ελάχιστα όρια όλων των κρατών-μελών, και, γιατί όχι, αναμόρφωση των εθνικών νομοθεσιών σε επίπεδα υψηλότερα από τα ελάχιστα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.

(Το κείμενο είναι βασισμένο στο Δελτίο Τύπου με τίτλο: «Open Letter to the EPSCO Council: Congratulations, nearly there!» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Οικογενειακών Οργανώσεων – COFACE, στην οποία η ΑΣΠΕ είναι μέλος). Διαβάστε το πρωτότυπο ΕΔΩ

Πρόσφατα άρθρα