Επιτέλους μετά από ημέρες, τόλμησε το υπουργείο να βγάλει και τα αποτελέσματα της Ειδικής κατηγορίας των Μουσουλμάνων... Χωρίς καμία δικαιολογία για την καθυστέρηση.

Σε σύνολο λοιπόν περίπου 440 θέσεων εισαγωγής φοιτητών που μετρήσαμε, αυτοί που έλαβαν βαθμό πάνω από τη βάση, δεν ξεπερνούν τους 50!..

Βεβαίως θα ακούγαμε πολλά από τους δημοσιογράφους αν υπήρχε ακόμη η ειδική κατηγορία πολυτέκνων(και βρισκόταν κάποιος από αυτούς με χαμηλή βαθμολογία ) ή οι Μετεγγραφές των πολυτέκνων(που κάποιοι φρόντισαν να τους τις πάρουν) μετά την 1251/2015 απόφαση του ΣτΕ, που μας είπε ότι ο νόμος ήταν αντισυνταγματικός και έπρεπε να αλλάξει γιατί, δήθεν... δεν υπήρχε ισότητα ευκαιριών!

Ιδού λοιπόν μερικές βάσεις κάποιων υψηλόβαθμων Σχολών, που είδαμε: 

5.039 Φιλολογίας ΕΚΠΑ

9.229 Αρχιτεκτ. Μηχ. ΕΜΠ

5.946 Πολιτ. Μηχαν. ΕΜΠ

6.458 Μηχανολόγοι Μηχαν. ΕΜΠ

6.519 Ηλεκτρόγοι Μηχ. ΕΜΠ

1.067 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)....

Αλήθεια το ΣτΕ εδώ τι λέει ή μόνο οι πολύτεκνοι ενοχλούσαν;