Το ΕΚ ζητά μια «Νέα Συμφωνία» για το δημογραφικό πρόβλημα στην ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν μια «Νέα Συμφωνία» για τη δημογραφική κατάσταση στην ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες των περιφερειών που χάνουν τον πληθυσμό τους, καθώς και των αστικών κοινοτήτων που υφίστανται την πίεση της ταχέως αυξανόμενης δημογραφικής πυκνότητας. Οι περιφέρειες «αποστολής» και «υποδοχής» πρέπει να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πολιτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Οι επενδύσεις στις υποδομές, τις δημόσιες υπηρεσίες και την επιχειρηματικότητα καίριας σημασίας για να καταστεί η ύπαιθρος ελκυστική για εργαζομένους και να ανασχεθεί η εγκατάλειψή της.

Δείτε αναλυτικά: ΕΔΩ

Πρόσφατα άρθρα