Η οικογενειακή παροχή δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (  8.636 €)... Περισσότερα

 

Τι άλλο θα ακούσουμε;;; Κατά τα άλλα έχουμε Δημογραφικό πρόβλημα...

 

 

Τι αναφέρει το άρθρο 35 του ν. 4484/2017

...3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.». 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.».

=========

 

Ενώ ως γνωστό από το 2019(και ενδεχομένως και νωρίτερα) καταργούνται  η οικογενειακή παροχή των συνταξιούχων Δημοσίου και το επίδομα συζύγου του ιδιωτικού τομέα  και στο εξής θα πληρώνονται με εισοδηματικά κριτήρια από τον ΟΓΑ.

Πρόσφατα άρθρα