ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: Αντισυνταγματική η κατάργηση του μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος πολυτέκνων με σπουδαία απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ
 
Όταν η Κυβέρνηση του Σύριζα κατήργησε το 2018 το μειωμένο τιμολόγιο πολυτέκνων ηλεκτρικού ρεύματος, η ΑΣΠΕ κατέθεσε αμέσως προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης ως αντισυνταγματικής. Μετά από 4 χρόνια αναμονής, η ΑΣΠΕ και οι πολύτεκνοι δικαιώνονται με μια πολύ σημαντική απόφαση του ΣτΕ που αναγνωρίζει πλήρως την ορθότητα των απόψεων της ΑΣΠΕ και των ισχυρισμών που πάνοντε υποστήριζε. 
 
Συγκεκριμένα, με την απόφαση ΣτΕ Ολ 430/2022ακυρώνεται η υπουργική απόφασηαριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/8-1-2018 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 242 της 1-2-2018), με την οποία καταργήθηκαν οι προϊσχύουσες ρυθμίσεις για το ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης των πολύτεκνων οικογενειών. 
 
Έκρινε ότι: "δεν είναι επιτρεπτό να ταυτίζεται η ειδική, κατά το Σύνταγμα, προστασία των πολύτεκνων οικογενειών με την πρόνοια της πολιτείας για τις οικονομικά ή κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.Η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης των ευπαθών αυτών ομάδων αποτελεί, κατά το Σύνταγμα, αυτοτελή και διακεκριμένο στόχο της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους, ο οποίος δεν ενσωματώνει ούτε απορροφά τους ειδικότερους σκοπούς της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα δημογραφικής πολιτικής της πολιτείας ούτε μπορεί να υποκαταστήσει την ειδική φροντίδα της για τους πολυτέκνους, στο πλαίσιο της δημογραφικής αυτής πολιτικής, με βάση την αντίληψη ότι πρόκειται για «αξιολογικά όμοιες» περιπτώσεις.Η αυτοτέλεια των πιο πάνω στόχων της κοινωνικής πολιτικής, όπως διαγράφεται από το άρθρο 21 του Συντάγματος, πρέπει να διαφυλάσσεται κατά τη λήψη των σχετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ειδική φροντίδα υπέρ των πολυτέκνων το Σύνταγμα δεν απέβλεψε στην προστασία τους ως προσώπων οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων, αλλά στη βελτίωση των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού στο σύνολό του."
 
Το ΣτΕ ξεκαθαρίζει την διάκριση μεταξύ προνοιακής πολιτικής για τους οικονομικά ασθενείς (εν προκειμένω το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος) και της ειδικής μέριμνας που οφείλει το Κράτους στους πολύτεκνους, για λόγους δημογραφικής πολιτικής, που ορίζει το Σύνταγμα. Τη διάκριση αυτή υποστήριζε από πολλών ετών η ΑΣΠΕ, ζητώντας να διαχωρίζονται οι πολιτικές σε δημογραφικές / οικογενειακές και προνοιακές και να μην καταργούνται οι δημογραφικές πολιτικές με πρόσχημα την ύπαρξη πολιτικών για τους οικονομικά ασθενέστερους.
 
Η απόφαση ορίζει επίσης ότι δεν επιτρέπεται η λήψη μέτρων για τους πολυτέκνους να εξαρτάται από κριτήρια οικονομικά ή περιουσιακά, επιβεβαιώνοντας και παλαιότερη σχετική νομολογία του ΣτΕ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι παροχές του Κράτους προς τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να απευθύνονται καθολικά προς το σύνολο των οικογενειών στις οποίες οι γονείς έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα, χωρίς κριτήρια επιλογές π.χ. ανήλικα τέκνα, ηλικίες τέκνων κ.λπ. όπως συμβαίνει στην νομοθεσία όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. 
 
Τέλος, η απόφαση ορίζει ότι δεν είναι συνταγματικώς ανεκτός ο περιορισμός ή η υποβάθμιση της παρεχόμενης στους πολύτεκνους ειδικής φροντίδαςχωρίς αποχρώντα λόγο. Δηλαδή το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι, αν μη τι άλλο, πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς από το νομοθέτη, ο λόγος που καθιστά αδύνατη ή περιορισμένη ή υποβαθμισμένη την ειδική φροντίδα στους πολυτέκνους σε κάθε νομοθέτημα και όχι να καταργούνται χωρίς καμμία αιτιολογία διατάξεις που προσφέρουν πλεονέκτημα υπέρ των πολυτέκνων. 
Αναμένουμε από την Κυβέρνηση, και κάθε Υπουργείο ξεχωριστά, να υλοποιήσει τις ανωτέρω καίριας σημασίας οδηγίες που δίνει το ΣτΕ για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υποστηρίζονται νομοθετικά οι πολύτεκνες οικογένειες και φυσικά να επανέλθει το συντομώτερο δυνατόν το μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος για τις πολύτεκνες οικογένειες. 
 
Σχετικά δημοσιεύματα:


Πρόσφατα άρθρα