Από την ιστοσελίδα του esos διαβάζουμε:

α) η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης διακόπτεται από 19-5-2017, ανεξάρτητα από το χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 27, παρ. 3 του ν. 3016/2002,

β) από 1-2-2017 και εξής, η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 27, παρ. 3, ν. 3016/2002) έχει αντικατασταθεί με άλλη παροχή, ήτοι από το Κ.Ε.Α. και

γ) δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους μέχρι και 18-5-2017 και εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία αφορούν την καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης μέχρι και το σχολικό έτος 2015-2016, θα κριθούν, για λόγους χρηστής διοίκησης, με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά την υποβολή τους.

 Τα παραπάνω αναφέρει έγγραφο του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους το οποίο στάλθηκε προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Πρόσφατα άρθρα