Εκτύπωση

Εγκύκλιος Συνταξιοδοτικού ΓΛΚ...  ΕΔΩ
 

Στη Σελ 2 έχει ένα παράδειγμα: Έστω λέει ότι υπάλληλος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο την 1/8/1982 και αποχωρεί από την Υπηρεσία την 3/8/2016. Η υπηρεσία του υπαλλήλου αυτού ανέρχεται συνολικά σε 33 έτη!!!.

Παρατήρηση: Γιατί κύριοι είναι 33 και όχι 34 από Δημοτικό δεν περάσατε ή είναι τα νέα Μαθηματικά της Τσακαλώτειας  ή της Χουλιαράκειας Σχολής;;;