Η τροπολογία Λοβέρδου για το 10% των Μετεγγραφών, πήρε ΦΕΚ... ΕΔΩ  (ν.4274/2014 άρθρο 47)

Άλλα λέει όμως και άλλα κάνει!.. Μόνο σε περίπτωση ίδιου εισοδήματος, θα μετράνε τα μόρια εισαγωγής(οι δε κ. δημοσιογράφοι καθεύδουν..) τι έλεγε: Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιουμένων μεταφοράς θέσεων (μεταγραφής) είναι ανώτερος του ποσοστού του 10% μοναδικό κριτήριο κατάταξης θα είναι ο βαθμός εισαγωγής.

 και άλλα κάνει!.. Μόνο σε περίπτωση ίδιου εισοδήματος, θα μετράνε τα μόρια εισαγωγής(οι δε κ. δημοσιογράφοι καθεύδουν..) τι έλεγε: Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιουμένων μεταφοράς θέσεων (μεταγραφής) είναι ανώτερος του ποσοστού του 10% μοναδικό κριτήριο κατάταξης θα είναι ο βαθμός εισαγωγής.

Πρόσφατα άρθρα