Επιστολή ΑΣΠΕ προς τον Πρόεδρο της Βουλής για βραβεύσεις εισαγομένων κατ’ έτος τέκνων Πολυτέκνων σε ΑΕΙ & ΑΤΕΙ

 

Αρ.πρωτ.180                                                                                                       

Αθήνα,13/3/2008 

                                                                                                                           

Εξοχότατο 

Κύριο Δημήτριο Σιούφα

Πρόεδρο Βουλής

    

             Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,                        

             θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την άμεση ανταπόκριση και υλοποίηση της προτάσεώς μας που σας υποβάλλαμε με το από 170/27-2-2008 έγγραφό μας, σχετικά με την ξενάγηση Πολυτέκνων οικογενειών στη Βουλή, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα Απρίλιο.        

    Επίσης σας γνωρίζουμε τα  εξής: 

Α)        Με το άρθρο 7 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» ορίζεται:           

«1.        Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου ορίζεται ως Ημέρα της Πολύτεκνης Οικογένειας.    2.  Η ΑΣΠΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και οργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα εορτασμού». 

Β)        Κατ’ έτος εισάγονται σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ περίπου 2.000 τέκνα Πολυτέκνων οικογενειών. Μερικές πολυτεκνικές οργανώσεις σε ετήσια εκδήλωση, που διοργανώνουν, βραβεύουν εξ’  ιδίων πόρων τα τέκνα των πολυτέκνων οικογενειών, που είναι μέλη τους, ενώ οι υπόλοιπες οργανώσεις δεν πραγματοποιούν εκδήλωση, λόγω οικονομικών δυσχερειών κλπ.           

Για να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος προτείνουμε όπως, οι εκδηλώσεις βράβευσης των εισαγομένων κατ’ έτος σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ τέκνων Πολυτέκνων οικογενειών, τεθούν υπό την αιγίδα Σας και να πραγματοποιούνται πανελλαδικά κατά την ημέρα εορτασμού της Πολύτεκνης οικογένειας .            

Θεωρούμε πως παρόμοιες ενέργειες θα έχουν εξαιρετικά σημαντικού χαρακτήρα συμβολισμό και θα αποτελέσουν επιβράβευση των πολιτών, που τολμούν να κάνουν πολλά παιδιά και να συμβάλλουν έμπρακτα και αποτελεσματικά στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος της χώρας, του Δημογραφικού. 

Διατελούμε με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                      Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Πρόσφατα άρθρα