Εκτύπωση

Αρ. Πρωτ. 716

Αθήνα, 7/7/2022

Αξιότιμο                                                                               ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ         

Κύριο Κων/νο Καραμανλή

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 15669 Παπάγου

Θέμα: Διέλευση των ΙΧΕ αυτοκινήτων των πολυτέκνων από τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων με έκπτωση 50%

Κύριε Υπουργέ.

1α.      Με βάση το άρθρο 25 του ν. 1647/1986, απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων, τα οχήματα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, Πυροσβεστικά, υδροφόρα και οχήματα καθαριότητας των ΟΤΑ, τα ασθενοφόρα κ.ά.

β.         Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ168/272/12/239/5/2007 (ΦΕΚ 1142/Β/9-7-2007 ΚΥΑ, επεκτάθηκε η απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη του ν. 1647/1986 και στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά.

2α.      Οι Σύλλογοι πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ, στους οποίους είναι εγγεγραμμένες ως μέλη οι πολύτεκνες οικογένειες, με βάση τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις: Δ 28/οικ./23670/1868/1-9-2014 του Υπουργείου Εργασίας και 33012/22-9-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τα Σωματεία πολυτέκνων είναι Φιλανθρωπικά Σωματεία και επιτελούν Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

            Περαιτέρω:

β.         Οι πολύτεκνες οικογένειες:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).

3.         Κατόπιν των ανωτέρω και με την υφιστάμενη Συνταγματική επιταγή της παρ. 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος, με βάση την οποία, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, με την ευκαιρία της επικείμενης Συμβάσεως με την Εταιρεία που διαχειρίζεται τα διόδια της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος που εκπροσωπεί τις, πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, σας παρακαλεί, Κύριε Υπουργέ, να ενταχθούν και οι πολύτεκνες οικογένειες στις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ, ώστε τα αυτοκίνητά τους, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο απ’ αυτές, να διέρχονται από τα διόδια όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας (Νέα οδός, Κεντρική Οδός, Ολυμπία Οδός, Ε65, Ιονία Οδός, Αυτοκινητόδρομο Αιγίου και Μωρέας, Αττική Οδός, Εγνατία Οδός κ.λπ.) καταβάλλεται μειωμένο αντίτιμο κατά 50%.

Η διέλευση θα γίνεται με την επίδειξη θεωρημένης μεθ΄ ενσήμου ταυτότητας-βιβλιαρίου πολυτέκνου αν πρόκειται για πληρωμή με μετρητά. Αν πρόκειται για διέλευση με χρήση συσκευής ηλεκτρονικού διοδίου, ενεργοποίηση της εκπτωτικής πολιτικής με την επίδειξη θεωρημένης μεθ΄ ενσήμου ταυτότητας-βιβλιαρίου πολυτέκνου στους οικείους σταθμούς εξυπηρέτησης των οδηγών των οδών αυτών.

Σε όλα τα πολυτεκνικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως μήκους (το οποίο εξαρτάται προφανώς από το πλήθος των παιδιών τους) θα πρέπει να εφαρμόζεται το ελάχιστο προβλεπόμενο για ΙΧ αυτοκίνητο κόστος διοδίου, υπό τον όρο και την προϋπόθεση που αναφέρεται στο ως άνω εδάφιο για το μειωμένο κόμιστρο.

4.         Υιοθετώντας την πρόταση της ΑΣΠΕ, να είσθε βέβαιος, Κύριε Υπουργέ, ότι εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για την τάξη των πολυτέκνων, λαμβάνεται ένα δημογραφικό κίνητρο και ανακουφίζονται οικονομικά αισθητά οι πολύτεκνες οικογένειες.

Για την ΑΣΠΕ

              Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας            

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                Δήμητρα-Ινές Αγγελή