Αρ. Πρωτ. 934

Αθήνα, 19/10/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμο
Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα                         
Υπουργό Οικονομικών
Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Επίδομα θέρμανσης 2020

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στα ΜΜΕ, το σχέδιο για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης τη νέα χειμερινή περίοδο (2020-2021) προβλέπει για τους δικαιούχους του επιδόματος:

α)        Εισοδηματικά κριτήρια για τις κατηγορίες των άγαμων φορολογούμενων, των εγγάμων και των μονογονεϊκών οικογενειών. Γενικώς, για όλες τις οικογένειες, υπολογίζονται επιπλέον 2.000 ευρώ στο εισόδημα για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Καμμία ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, όπως επιτάσσει το άρθρο 21 του Συντάγματος, για μία ακόμη φορά. Σε αντίθεση με τις μονογονεϊκές οικογένειες για τις οποίες υπάρχει ειδική μέριμνα. Όταν μάλιστα οι πολύτεκνες οικογένειες εξ ανάγκης διαθέτουν μεγαλύτερο σπίτι, λόγω του πλήθους των παιδιών και επομένως τα έξοδα για την θέρμανσή του να είναι αναλογικά μεγαλύτερα από άλλες κατηγορίες οικογενειών.

β)        Κριτήρια εξαίρεσης από το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος, στα οποία θα περιλαμβάνονται και όσοι κατείχαν το 2019 αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών ή διέθεταν το 2019 Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο ή ποσοστά συνιδιοκτησίας επί Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο αυτοκίνητα. Το συγκεκριμένο κριτήριο πλήττει κατάφωρα τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες, εξ ανάγκες και όχι ως δείγμα πλουτισμού, διαθέτουν ένα 7-θέσιο, 9-θέσιο ή ακόμη μεγαλύτερο αυτοκίνητο με κινητήρα μεγαλύτερο των 1.928 κ.εκ., το οποίο προφανώς δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν, όταν κάποια ή τα περισσότερα από τα παιδιά τους παύουν να αποτελούν κατά Νόμο προστατευόμενα τέκνα.

Κύριε Υπουργέ,

δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει κάθε φορά να ζητούμε τα αυτονόητα, δηλαδή την εφαρμογή του Συντάγματος, που προβλέπει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και την εξαίρεσή τους από τα κριτήρια που τις αποκλείουν, όπως ο κυβισμός του αυτοκινήτου. Άλλωστε, η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει αποφανθεί οριστικά και τελεσίδικα ότι στους πολύτεκνους δεν πρέπει να επιβάλλονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε για μία ακόμη φορά, ότι κάθε νόμος ή Υπουργική Απόφαση, οφείλει να σέβεται και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα.

Συνεπώς, πολύτεκνοι είναι αυτοί που ορίζονται στο Ν. 3454/2006 και για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας θα πρέπει να προσκομίζουν το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, όπως ορίζει ρητά η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014, που πρότεινε προς ψήφιση ο Πρωθυπουργός, όταν ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και όχι όσοι δηλώνουν τέσσερα παιδιά στη φορολογική δήλωση, όπως πολύ λανθασμένα, έχει νομοθετηθεί σε αρκετές περιπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα (βλ. Κοινωνικό μέριμνα 2019, φορολογία αυτοκινήτων 2019 κ.λπ.).

Ευελπιστούμε στην άμεση και αποτελεσματική επέμβασή σας, προκειμένου οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού προς την ΑΣΠΕ, που εκπροσωπεί πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, να βρουν ανταπόκριση στα νομοθετήματά σας, αρχής γενομένης από το επίδομα θέρμανσης.

Αναμένουμε την έγγραφη απάντησή σας προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

          Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γεν. Γραμματέας        

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                       Δήμητρα-Ινές Αγγελή    

Πρόσφατα άρθρα