Αρ. πρωτ. 58

Αθήνα, 29/1/2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Προς

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων                    

Γεν. Δ/νση Διοίκησης

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Προσωπικού

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή πολυτέκνων εκπαιδευτικών

από εξωδιδακτικές εργασίες

Αναφέρονται περί του εν θέματι αντικειμένου τα κάτωθι:

1.         Η απαλλαγή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών από τις εξωδιδακτικές εργασίες, καθιερώθηκαν αρχικά στην Α/θμια Εκπαίδευση με την υπ’ αριθμ. Δ2/5682/14-4-1989 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και επεκτάθηκε στη συνέχεια και στη Β/θμια Εκπαίδευση   με την υπ’ αριθμ. Φ350/77/105679/ΔΙ/8-10-2002 Εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου.

2.         Με τις ανωτέρω Εγκυκλίου δεν ετίθετο κανένας περιορισμός για την απαλλαγή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών από τις εξωδιδακτικές εργασίες , πλην όμως επακολούθησε σειρά Εγκυκλίων και Αποφάσεων, πολλές από τις οποίες αλληλοσυγκρούοντο μεταξύ τους και έβαζαν περιορισμούς και προϋποθέσεις για το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει σήμερα κανείς τι ισχύει για το θέμα αυτό.

            Ενδεικτικά αναφέρονται πως για το ίδιο θέμα σχετικές τυγχάνουν και οι ακόλουθες Εγκύκλιοι – Αποφάσεις: (20203/Δ2/25-2-2005– Φ350/12/59201/Δ1/7-5-2008– 761881/Δ2/29-6-2009– 139629/Δ1/10-11-2009 κ.ά.)

3.         Τελευταία Εγκύκλιος, φαίνεται να είναι η υπ’ αριθμ. 133175/Δ2/22-10-2010 της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα , προς διευκόλυνσή σας.

4.         Σας παρακαλούμε, να μας γνωρίσετε, το γρηγορότερο δυνατόν, τι ισχύει επί του προκειμένου, προκειμένου να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς πολυτέκνους.

Συνημμένο: 1

Με εκτίμηση, 

Για την ΑΣΠΕ

    Ο Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας           Ο Διευθυντής    

Βασίλειος Θεοτοκάτος       Δήμητρα-Ινές Αγγελή  Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα