ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 946

Αθήνα, 11/12/2018

Προς

Τα Μέλη της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

για το Δημογραφικό

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.

           

            Σας αποστέλλουμε την αξιολόγηση της Εκθέσεως της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής που συστήθηκε για τη μελέτη του Δημογραφικού προβλήματος, την οποία εκπόνησε η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και παρακαλούμε για την υιοθέτησή της.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                           Εμμανουήλ Χρυσόγελος

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση της Εκθέσεως της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής που συστήθηκε για το Δημογραφικό πρόβλημα

           

Έπεσε στην αντίληψή μας, η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής που υποβλήθηκε πριν λίγες ημέρες προς την αρμόδια Επιτροπή που συνέστησε η Βουλή, για να μελετήσει το δημογραφικό πρόβλημα. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, η Συνομοσπονδία μας, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στο θέμα αυτό καθώς ασχολείται πολλές δεκαετίες με την μελέτη του δημογραφικού προβλήματος, προέβη στην ακόλουθη αξιολόγηση της Έκθεσης αυτής, την οποία παρακαλούμε όπως αναγνώσετε λεπτομερώς ώστε να αποκτήσετε προσωπική άποψη...

Περισσότερα(ολόκληρη η επιστολή):..  ΕΔΩ

Πρόσφατα άρθρα