ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 989

Αθήνα, 21/12/2018

                                                                                               

Αξιότιμο

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                            

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Κύριε  Υπουργέ.

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας, το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος και επειδή εν τω μεταξύ ανακοινώσατε χθες το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, σας παρακαλεί θερμά, να το δεχθείτε το ταχύτερο δυνατό, σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σας ενημερώσει για επείγοντα θέματα που απασχολούν τους αδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς καθώς και να σας μεταφέρει τα παράπονα των απορριπτουμένων αιτήσεων και ενστάσεων μετεγγραφών πολυτέκνων που πληθαίνουν.

 

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                              Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 117
Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 02/01/2019
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Συννημένα: 
Αρ. Πρωτ. Αποστολέα: 989
Ημ/νια Πρωτ. Αποστολέα: 21/12/2018 

=============

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 960

Αθήνα, 13/12/2018

                                                                                               

Αξιότιμο

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                            

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Κύριε  Υπουργέ.

Το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για μια ακόμη φορά και επειδή παρήλθε αρκετός χρόνος από τις προηγούμενες επιστολές μας, χωρίς να πάρουμε απάντησή σας, σας παρακαλεί θερμά, να το δεχθείτε το ταχύτερο δυνατό, σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σας ενημερώσει για επείγοντα θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, καθώς επίκειται η ανακοίνωση του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών και τα παράπονα των απορριπτουμένων αιτήσεων και ενστάσεων μετεγγραφών πολυτέκνων πληθαίνουν.

 

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                           Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 =========

 Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 215597
Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 14/12/2018

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 920

Αθήνα, 28/11/2018

                                                                                               

Αξιότιμο

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                            

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Κύριε  Υπουργέ.

Το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για μια ακόμη φορά και επειδή παρήλθε 20ημερο από την προηγούμενη επιστολή μας, χωρίς να πάρουμε απάντησή σας, σας παρακαλεί θερμά, να το δεχθείτε το ταχύτερο δυνατό, σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σας ενημερώσει σε επείγοντα θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο της χώρας και ειδικότερα για τα κριτήρια του νέου συστήματος μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και το θέμα των Μετεγγραφών των φοιτητών μας.

 

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                           Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 205440
Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 28/11/2018
Θέμα: ΑΚΡΟΑΣΗ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΣΠΕ

 

=============

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 887

Αθήνα, 9/11/2018

                                                                                               

Αξιότιμο

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                            

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

Κύριε  Υπουργέ.

Το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, σάς παρακαλεί θερμά, να το δεχθείτε το ταχύτερο δυνατό, σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σας ενημερώσει σε επείγοντα θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο της χώρας και ειδικότερα για το θέμα των Μετεγγραφών των φοιτητών μας και τα κριτήρια του νέου συστήματος μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών.

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                           Εμμανουήλ Χρυσόγελος

===============

           

Σας ενημερώνουμε ότι το έγγραφο που αποστείλατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρωτοκολλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τα εξής στοιχεία:

Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 191590
Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 09/11/2018

Πρόσφατα άρθρα