Απάντηση ΑΑΔΕ(κάντε κλικ)..

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 826

Αθήνα, 3/10/2018

Αξιότιμο                                                                                                                                                                          ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κύριο Χρήστο Σπίρτζη

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91 Χολαργός

ΘΕΜΑ:  Αγορά αυτοκινήτου Ι.Χ.Ε. από πολυτέκνους, για δεύτερη φορά, με απαλλαγή από το ειδικό τέλος ταξινόμησης

Κύριε Υπουργέ.

Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1α.       Το Σύνταγμα της Ελλάδος, στην παρ. 2 του άρθρου 21 ορίζει ρητά ότι:

«Οι Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β. Περαιτέρω, με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, υποχρεώνει το κράτος να ασκεί δημογραφική πολιτική, αφού αναφέρει:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

γ.         Το Σ.τ.Ε. με σειρά αποφάσεών του έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

δ.         Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση που είχε μαζί του στο Προεδρικό Μέγαρο στις 5/11/2017 αντιπροσωπεία της ηγεσίας της ΑΣΠΕ, μεταξύ των άλλων, δήλωσε:

«Έχω πει επανειλημμένα και το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά: Αν η Ελληνική Κοινωνία δεν έχει εκραγεί μέσα σ’ αυτή την πρωτοφανή κρίση, αυτό οφείλεται εν πολλοίς στον παράγοντα Οικογένεια. Στο ότι στον Τόπο μας η Οικογένεια λειτουργεί. Αυτό δείχνει και την σημασία της Οικογένειας, αλλά δείχνει ταυτόχρονα και την σημασία της Πολύτεκνης Οικογένειας, γιατί πυλώνας της Οικογένειας εν γένει είναι η Πολύτεκνη Οικογένεια. Αυτή η σημασία της Οικογένειας προσδιορίζει και το μέγεθος της ευθύνης της Πολιτείας απέναντι στην Οικογένεια γενικότερα, άρα και στην Πολύτεκνη Οικογένεια[…]

ε.         Ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε μαζί του αντιπροσωπεία της ΑΣΠΕ, δήλωσε:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου.

Με τις περικοπές σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος. Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου»

2.         Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 1/10/2018, που αναφέρεται στη φυσική κίνηση του πληθυσμού, η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού το έτος 2017, (από 1/1/2017 έως 31/12/2017 οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 35.948: Θάνατοι 124.501, γεννήσεις 88.553.

3α.       Για το προκείμενο θέμα, το άρθρο 12 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/28-1-2004), που αντικατέστησε το άρθρο 36 του Ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α/17-9-1985) ορίζει:

Το άρθρο 36 του Ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων, με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολυτέκνους γονείς, που έχουν κατά το χρόνο της παραλαβής τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Για τα αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά και για ένα αυτοκίνητο κατά οικογένεια […]

β.         Με την παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α/28-6-2007) η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και ειδικότερα:

11. Στο άρθρο 36 του Ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α’), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά».

4.         Είναι γνωστό ότι οι πολύτεκνες οικογένειες, ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και συνεπεία της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας πλήττονται ανελέητα, εξ αιτίας του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού, ωστόσο οι οικογένειες αυτές είναι οι μόνες που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας.

5α.       Με τα παραπάνω δεδομένα, σας παρακαλούμε, Κύριε Υπουργέ, όπως δίνεται με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα στους πολυτέκνους γονείς, να παραλαμβάνουν αυτοκίνητο Ι.Χ.Ε. για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τέσσερα (4) ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.

β.         Ειδικότερα το άρθρο 36 του Ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3220/2004, να τροποποιηθεί ως κατωτέρω:

«Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά».

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας             Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος       Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα