ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 672

Αθήνα, 17/7/2018

                                                                                               

Αξιότιμο

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές φοιτητών στο ΠΔΑ

 

Κύριε  Υπουργέ.

Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.         Η Μ.. Χ, που είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας, στις 13/7/2018, σας απέστειλε επιστολή, με την οποία ζητάει την παρέμβασή σας, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τους επιτυχόντες σε διάφορα ΤΕΙ της Επαρχίας, που έχουν τις προϋποθέσεις για μετεγγραφή, ώστε αυτοί να μπορέσουν να μετεγγραφούν στην Αθήνα ή στον Πειραιά σε αντίστοιχες Σχολές των ΤΕΙ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, μετά την αναβάθμιση των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς και μάλιστα λίγο πριν διεξαχθούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις.

2.         Επειδή το αίτημα της παραπάνω αναφερομένης είναι δίκαιο και αφορά όλους εκείνους που έχουν τις προϋποθέσεις για μετεγγραφή, πλην όμως δεν μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος αυτού, συνεπεία των επελθουσών μεταβολών, η ΑΣΠΕ, που εκπροσωπεί τον πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, σας παρακαλεί για την επίλυση του θέματος αυτού, το οποίο έχει φέρει σε απόγνωση την κατηγορία των πολυτέκνων που έχουν παιδιά φοιτητές και βλέπουν να ανατρέπεται ο οικογενειακός τους προγραμματισμός εξαιτίας του θέματος αυτού.

Με δεδομένο επίσης  ότι καθυστέρησαν να ανακοινωθούν οι αντιστοιχίες των τμημάτων του ΠΔΑ,  καθώς πολλοί υποψήφιοι είχαν ήδη καταθέσει το Μηχανογραφικό τους Δελτίο, παρακαλούμε  όπως ανασταλούν  αυτές για τη φετινή χρονιά και να  ισχύσουν οι περυσινές, με όσα ΤΕΙ της Επαρχίας έχουν παρόμοιο αντικείμενο και υπήρχε αντιστοιχία τα προηγούμενα έτη.

3.         Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται στην παρούσα η επιστολή της διαμαρτυρομένης Μ.. Χ...

 Συνημμένο 1

 

Για την ΑΣΠΕ

 

   Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος           Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα