ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 1125

Αθήνα, 21/12/2017

Αξιότιμο                                                                                                                                           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κύριο Χρήστο Σπίρτζη 

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91 Χολαργός

 

 

ΘΕΜΑ:  Ελεύθερη διέλευση των πολυτέκνων από τα διόδια της

    Εγνατίας οδού

 

Κύριε Υπουργέ, σας ευχόμεθα Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα.

1 α.     Γνωρίζετε ασφαλώς, πως η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και στις μέρες μας εξυφαίνεται μια αθέατη γενοκτονία.

  β.        Την 6ετία 2011-20116 οι θάνατοι εκτινάχθηκαν στις 693.136, ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 578.345, είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 114.789. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μια 6ετία, εντελώς αθόρυβα, δύο πόλεις του μεγέθους π.χ. της Βέροιας και της Κοζάνης εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης, χωρίς να μεσολαβήσει πόλεμος ή φυσική καταστροφή!!!

  γ.        Το τ. έτος, ήτοι από 1/1/2017 έως 18/12/2017 οι θάνατοι έχουν φθάσει στους 119.927 και οι γεννήσεις είναι μόλις 86.274, δηλ. έχουμε υπεροχή των θανάτων κατά 33.653!!!

2.         Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στη δημογραφική κατάρρευση του τόπου μας, αφού με την απόκτηση πολλών παιδιών, συμβάλλουν, στο μέτρο του δυνατού, στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας που αποτελεί μια από τις παραμέτρους του πολύπλοκου και δυσεπίλυτου δημογραφικού προβλήματος.

3 α.     Ο Συνταγματικός νομοθέτης, αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή των πολυτέκνων στο παραπάνω Εθνικό πλέον πρόβλημα, παρέχει ρητή προστασία στις ανάγκες  αυτές, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που ορίζει:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

   β.       Αλλά και το Σ.τ.Ε., κατ’ εφαρμογή της παραπάνω Συνταγματικής επιταγής, με σειρά αποφάσεών του (Ολομέλεια) αποφάνθηκε: 

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

   γ.      Περαιτέρω ο Συνταγματικός νομοθέτης υποχρεώνει την Πολιτεία και κατ’ επέκταση και τους Φορείς της, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δημογραφική πολιτική, αφού στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου 21 αναφέρεται:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

4.         Κύριε Υπουργέ, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, ο αριθμό των οποίων ανέρχεται στις 200.000, αλλά και οι πολύτεκνες οικογένειες στο σύνολό τους αισθάνθηκαν απογοήτευση και εν πολλοίς πικρία, γιατί τους εξαιρέσατε από τις ευπαθείς εκείνες Κοινωνικές ομάδες, που δικαιούνται ελεύθερης διέλευσης  από τα διόδια της Εγνατίας οδού.

5.         Με την αναφερθείσα παραπάνω Συνταγματική και Δικαστηριακή προστασία που παρέχεται στις πολύτεκνες οικογένειες, με την υποχρέωση που έχει η Πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αλλά και εκ του γεγονότος ότι οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και πλήττονται περισσότερο συνεπεία του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού εξαιτίας των πολλών παιδιών τους, σας παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ, όπως συμπεριληφθούν και οι πολύτεκνες οικογένειες στις κατηγορίες εκείνες που δικαιούνται ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Εγνατίας οδού.

            Με την υιοθέτηση εκ μέρους σας της προτάσεώς μας αυτής, να είστε βέβαιος, Κύριε Υπουργέ, ότι λαμβάνετε ένα δημογραφικό κίνητρο και ανακουφίζετε αισθητά τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας              Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος        Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα