ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 1058

Αθήνα,  1/12/2017

Αξιότιμο

Κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο                                                       

Υπουργό Οικονομικών 

Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Κοινωνικό Μέρισμα σε πολύτεκνες οικογένειες

Κύριε Υπουργέ.

1 α.     Γνωρίζετε ασφαλώς, πως η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και στις μέρες μας εξυφαίνεται μια αθέατη γενοκτονία.

  β.     Την 6ετία 2011-20116 οι θάνατοι εκτινάχθηκαν στις 693.136, ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 578.345, είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 114.789. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μια 6ετία, εντελώς αθόρυβα, δύο πόλεις του μεγέθους π.χ. της Βέροιας και της Κοζάνης εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης, χωρίς να μεσολαβήσει πόλεμος ή φυσική καταστροφή!!!

  γ.      Το τ. έτος, ήτοι από 1/1/2017 έως 13/11/2017 οι θάνατοι έχουν φθάσει στους 108.469 και οι γεννήσεις είναι μόλις 78.230, δηλ. έχουμε υπεροχή των θανάτων κατά 30.239!!!

2.         Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στη δημογραφική κατάρρευση του τόπου μας, αφού με την απόκτηση πολλών παιδιών, συμβάλλουν, στο μέτρο του δυνατού, στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας που αποτελεί μια από τις παραμέτρους του πολύπλοκου και δυσεπίλυτου δημογραφικού προβλήματος.

3 α.     Ο Συνταγματικός νομοθέτης, αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή των πολυτέκνων στο παραπάνω Εθνικό πλέον πρόβλημα, παρέχει ρητή προστασία στις ανάγκες  αυτές, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που ορίζει:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

   β.       Αλλά και το Σ.τ.Ε., κατ’ εφαρμογή της παραπάνω Συνταγματικής επιταγής, με σειρά αποφάσεών του (Ολομέλεια) αποφάνθηκε: 

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

   γ.     Περαιτέρω ο Συνταγματικός νομοθέτης υποχρεώνει την Πολιτεία και κατ’ επέκταση και τους Φορείς της, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δημογραφική πολιτική, αφού στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου 21 αναφέρεται:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

4  α.    Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, διαμαρτύρεται έντονα γιατί με το δημοσιευθέντα νόμο 4501/22-11-2017 και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 285835/24-11-2017 ΚΥΑ, οι πολύτεκνες οικογένειες αποκλείονται από τη διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος, αφού στην παρ. 2 περ. γ’ του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, που αναφέρεται στα περιουσιακά κριτήρια ρητώς αναγράφεται:

«Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: - εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας.. ».  Ας το είχαν αυτό το αυτοκίνητο, έστω και για 1 μήνα το 2016 και μετά ή έκλεισε 10ετία ή ακόμη και αν το πούλησαν και δεν το κατέχουν σήμερα!

Επί του προκειμένου σας επισημαίνουμε τη δήλωση που έκανε στη Βουλή ο τότε Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης σε απάντηση στον Κυβερνητικό Βουλευτή κ. Κατσίκη στις 12/1/2016:

«..Νιώθω πραγματικά αμηχανία να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αδικίας του ελληνικού φορολογικού συστήματος απέναντι στούς πολίτες για δύο κυρίως λόγους. Αντί να δίνουμε κίνητρα στούς πολύτεκνους και να τους ενισχύουμε μέσω του φορολογικού συστήματος για τα σημαντικά προβλήματα που έχουν και για τη σημαντική συνεισφορά τους στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς, τους επιβαρύνουμε.... ο συνολικός αναλογών φόρος πολυτελούς διαβίωσης για κατοχή τέτοιων αυτοκινήτων το 2013 ήταν 2.101.826 ευρώ και το 2014 ήταν 1.673.923 ευρώ. Από εκτίμηση υπηρεσιακών παραγόντων, η μείωση αυτή οφείλεται στο ότι πολλοί πολύτεκνοι αναγκάσθηκαν να καταθέσουν τις πινακίδες τους στερώντας από τις οικογένειες τους ένα βασικό εργαλείο μετακίνησης.. Μιλάμε για μία κατάσταση όπου ο άλλος πάει να καλύψει μία βασική του ανάγκη και έχουν αναγκασθεί και έχουν καταθέσει τις πινακίδες χάνοντας το δημόσιο πολύτιμα έσοδα από ΦΠΑ, από βενζίνη, φόρο εισοδήματος στά συνεργεία αυτοκινήτων και μία σειρά από άλλες τέτοιες κατηγορίες.... πραγματικά προσπαθούμε μέσα στο 2016 να πάμε σε αλλαγές σε όλες τις φορολογίες που θα κάνουν πιό δίκαιο.... το φορoλογικό σύστημα. Με αυτήν την έννοια εξετάζουμε και τέτοιες αλλαγές.... αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν όταν βρεθούν εκείνα τα ισοδύναμα μέτρα ώστε να μπορέσουν να αντικαταστήσουν αυτά τα έσοδα ή όταν βρούμε άλλες πηγές φορολογίας..».

   β.      Αλλά και με το κριτήριο των καταθέσεων που ορίστηκε στις 9.000 ευρώ κατ΄ άτομο, αποκλείονται οι πολύτεκνες οικογένειες, αφού το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας και 25% για κάθε ανήλικο μέλος, αντίθετα στο περιουσιακό κριτήριο θέτει ως όριο τις 120.000 ευρώ, προσαυξανόμενες μόνο κατά 12,5% για κάθε επιπλέον μέλος και μέχρι τις 180.000 ευρώ, δηλαδή μέχρι τρία ανήλικα τέκνα!..  Έτσι και από αυτό το κριτήριο αποκλείει τους πολυτέκνους, αφού μία πολύτεκνη οικογένεια δεν μπορεί να διαμένει σε σπιρτόκουτα.

5.         Κατόπιν των ανωτέρω, σας ζητούμε Κύριε Υπουργέ, την άμεση εξαίρεση των πολυτέκνων από το κριτήριο του φόρου της δήθεν πολυτελούς διαβίωσής τους εξαιτίας του αποκτηθέντος Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου τους, το οποίο απέκτησαν για την ασφαλή μεταφορά των πολλών παιδιών τους και επιπλέον στο περιουσιακό κριτήριο να αυξηθεί το ποσοστό από 12,5% σε 50% για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας και 25% για κάθε ανήλικο και όχι μέχρι τα τρία τέκνα, αλλά για όσα τέκνα έχει η οικογένεια.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα