ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 1033

Αθήνα, 24/11/2017

Προς                                                                          

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-                                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Μέλη της ΑΣΠΕ

ΘΕΜΑ: Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

ΣΧΕΤ.  α. Υπ’ αριθμ. 688/4-9-2017 ομοία μας

β. Υπ’ αριθμ. 727/13-9-2017, ομοία μας

γ. Υπ’ αριθμ. 983/14-11-2017, ομοία μας προς το Υπουργείο Εργασίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι.

1.         Εν συνεχεία των ανωτέρω σχετικών , που αναφέρονται στο προκείμενο θέμα, σας υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία για την ένταξη του Συλλόγου σας στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, λήγει στις 30/11/2017, οπότε από τη στιγμή που έχετε ενεργοποιήσει τη σχετική διαδικασία και σας έχει αποσταλεί μήνυμα στην ηλεκτρονική Δ/νση που είχατε δηλώσει, για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία εντάξεως του Συλλόγου σας στο Εθνικό Μητρώο, θα πρέπει, προ της λήξεως της παραπάνω ημερομηνίας, να κάνετε έναρξη της διαδικασίας αυτής με τα βασικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται και τα οποία διαθέτετε.

2.         Επειδή στην κατηγορία των ωφελουμένων δεν συμπεριλαμβάνονται οι πολύτεκνες οικογένειες, η ΑΣΠΕ ζήτησε, με την παραπάνω γ’ σχετική, από τη Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας:

α)        Να εντάξει στην κατηγορία των ωφελουμένων και τις πολύτεκνες οικογένειες και

β)         Να εξετάσει τη δυνατότητα να αποσταλούν τα μέλη όλων των Συλλόγων πολυτέκνων, αναλυτικά κατά Σύλλογο, από την ΑΣΠΕ επειδή υπάρχει κάποια δυσκολία ή και αδυναμία εκ μέρους ορισμένων Συλλόγων για την αναλυτική καταχώρηση των εξυπηρετουμένων.

3.         Για το εν θέματι αντικείμενο, διευκρινίσεις μπορείτε να πάρετε από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου, στο τηλέφωνο 11 131 και 210-52.81.291.

4.         Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνισης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο Διευθυντής της ΑΣΠΕ

Χαράλαμπος ΠΑΥΛΟΣ

Πρόσφατα άρθρα