Και νεότερη για ακρόαση..

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

Αρ. Πρωτ. 796

Αθήνα, 25/9/2017

                                                                                               

Αξιότιμο 

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

  

  Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ.

Το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, σάς παρακαλεί θερμά, μετά την αναβληθείσα συνάντησή μας να προγραμματισθεί το ταχύτερο δυνατό, νέα συνάντηση για ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σάς ενημερώσει σε επείγοντα θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο της χώρας.

(Π.Α κ. Βασ. Θεοτοκάτος, τηλ. 210-36.27.404, 32.33.752, 32.52.695).

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας                  

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                     Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      

--------

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 597

Αθήνα, 18/7/2017

                                                                                               

Αξιότιμο 

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                            

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

  Αξιότιμε Κύριε  Υπουργέ.

Το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για μια εισέτι φορά, σάς παρακαλεί θερμά, να το δεχθείτε σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σάς ενημερώσει σε επείγοντα θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο της χώρας.

Διατελούμε μετά τιμής

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Ερώτηση του βουλευτή Ν. Νικολόπουλου για τα στοιχεία των μετεγγραφόμενων πολύτεκνων φοιτητών που ζητάει η ΑΣΠΕ... ΕΔΩ

====

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 239

Αθήνα, 21/3/2017

                                                                                               

Αξιότιμο  

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                 

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

  

ΘΕΜΑ: Στατιστικά Μετεγγραφών στα Α.Ε.Ι -  ΤΕΙ, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες  και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ. α.Υπ’ αριθμ. 1250/31-10-2016 επιστολή μας

β.  Υπ’ αριθμ 86/2-2-2017 ομοία μας

Κύριε Υπουργέ.

Εν συνεχεία των ανωτέρω α’ και β΄ ομοίων μας, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω για το προκείμενο θέμα: 

1 α.     Επανειλημμένα  έχουμε αιτηθεί από το Υπουργείο σας και συγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης  να μας γνωρίσει :

  • Τον ακριβή αριθμό των πολυτέκνων φοιτητών, που αιτήθηκαν Μετεγγραφή  φέτος  μέσω του Μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου, ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015,
  • Πόσοι εξ αυτών περιελήφθησαν στις καταστάσεις που στάλθηκαν από το Υπουργείο στις Σχολές, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, αναλυτικά ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, με τα μόρια που συγκέντρωσαν και την εισοδηματική κατηγορία που ανήκουν και
  • Πόσοι τελικώς από αυτούς μετεγγράφηκαν.  

β.         Μόλις χθες  λάβαμε την απάντηση (Αρ. Πρωτ.: 46920/Z1 /20-3-2017, την οποία επισυνάπτουμε στην παρούσα προς διευκόλυνσή σας) του Προϊσταμένου της ανωτέρω αρμόδιας Διεύθυνσης που μας αναφέρει μόνο ότι από τους αιτούντες μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι χίλιοι εννιακόσιοι (1900) εξ αυτών, δήλωσαν το κριτήριο της πολυτεκνίας και τίποτα περισσότερο!

Ούτε δηλαδή πόσοι εξ αυτών ήταν πολύτεκνοι σύμφωνα με το νόμο και ικανοποιούσαν τις εισοδηματικές κατηγορίες και μοριοδοτήθηκαν και τελικώς  περιελήφθησαν στις καταστάσεις μετεγγραφής που στάλθηκαν από το Υπουργείο στις Σχολές, ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, με τα μόρια που συγκέντρωσαν, ούτε πόσοι τελικά μετεγγράφησαν.

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία η Α.Σ.Π.Ε. τα χρειάζεται προκειμένου ως επίσημος θεσμικός εκπρόσωπος των πολυτέκνων της χώρας να επεξεργάζεται και να υποβάλλει σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (ν. 3454/2006 άρθρ. 10 και 17). Με την ιδιότητα αυτή συμμετέχει ως Τακτικό μέλος και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). 

2.         Κύριε Υπουργέ,

επειδή τα στοιχεία αυτά μας είναι απολύτως απαραίτητα για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για τις μετεγγραφές των πολυτέκνων και να καταθέσουμε σχετική πρόταση στο Υπουργείο σας για το σύστημα των μετεγγραφών μετά και την προ ημερών ανακοίνωσή σας ότι θα φέρετε αλλαγές στο ισχύον σύστημα των μετεγγραφών, παρακαλούμε όπως μας δοθούν τα ανωτέρω αιτηθέντα στατιστικά στοιχεία.

Συνημμένα 3

Κοινοποίηση:

κ. Γ. Μάλλιο

Προϊστάμενο

Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας               

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                               Εμμανουήλ Χρυσόγελος     

 

===========

 

Κάντε κλικ για να δείτε πως απαντάει(;) το υπουργείο!...  ΕΔΩ

 

 

Η επιστολή της ΑΣΠΕ από 31/10/2016... και  επανήλθαμε με νεότερη στις 3/2/2017.

 

...Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τον αριθμό των πολυτέκνων φοιτητών, που αιτήθηκαν Μετεγγραφή  φέτος στο Μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου, ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 και πόσοι εξ αυτών περιελήφθησαν στις καταστάσεις που στάλθηκαν από το Υπουργείο στις Σχολές, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, αναλυτικά ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, με τα μόρια που συγκέντρωσαν και την εισοδηματική κατηγορία που ανήκουν.

 

Το υπουργείο δεν μας δίνει τα στοιχεία που ζητάμε, γιατί προφανώς θέλει να αποκρύψει τις διάφορες αλχημείες που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων φοιτητών

Πέρυσι σύμφωνα με στοιχεία που απάντησαν σε ερώτηση βουλευτή, αιτήθηκαν μετεγγραφή 1671 πολύτεκνοι - ενώ τελικά πήραν μετεγγραφή 1334.  

Πρόσφατα άρθρα