Νεότερη επιστολή

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 464

Αθήνα,  2/6/2017

Κύριο                                                                                      ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Γεώργιο Πιτσιλή                                                                  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα

ΣΧΕΤ. α. Υπ’ αριθμ 180/1-3-2017, δική μας επιστολή

 β.Υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚΓ1019676ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 538/Β/22-2-2017)

Κύριε Διοικητά.  

            Για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1 α.     Με την ανωτέρω α’ ομοία μας, σάς καταστήσαμε γνωστό την αποστασιοποίησή σας από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), η οποία προσδιορίζει ρητά τα δύο δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα.

β.         Περαιτέρω, σάς επισημάναμε, πως σε καμία  απολύτως περίπτωση δεν αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα μόνο με την προσκόμιση του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, οσαδήποτε παιδιά και εάν αναγράφονται στο πιστοποιητικό (4, 6, 8 κ.λπ. ή 3 στις ειδικές περιπτώσεις για γονέα χωρίς σύζυγο ή λόγω αναπηρίας), αλλά η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και από το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο εκδίδει η ΑΣΠΕ, κατά περίπτωση και κατ’ εφαρμογή των εδαφίων 1, 2 3 και 4 της παρ. 1 του άρθρου 6 του Νόμου 3454/2006 και αφού προηγουμένως η αρμόδια Επιτροπή της αποφανθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας στους δικαιούχους.

2.         Και ενώ ανέμενε κανείς σε μία ευνομούμενη υποτίθεται πολιτεία, να καταστήσετε σύννομη την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚΓ1019676ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 538/Β/22-2-2017) απόφασή σας, εσείς με το ως άνω β’ σχετικό επιχειρείται να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα και υποχρεώνετε την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, να σάς θέσει τα παρακάτω αμείλικτα ερωτήματα:

α)        Αναφέρεται στο β΄σχετικό ότι «βασικό γνώμονα για την έκδοση της ως άνω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ αποτέλεσε η ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης και εξορθολογισμού των σχετικών τελενειακών διαδικασιών για τους πολίτες, καθώς επίσης η μείωση περιττού διοικητικού βάρους για την δημόσια διοίκηση».

            Δηλαδή, Κύριε Διοικητά, αληθινά θεωρείτε εσείς απλούστευση και εξορθολογισμό των τελωνειακών διαδικασιών με το να παραβιάσετε κατάφορα την ισχύουσα νομοθεσία η οποία προσδιορίζει αναντίρρητα πώς αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα, από αυτούς που την επικαλούνται;

β)         Αναγράφεται ότι «η υποχρέωση υποβολής από τους πολυτέκνους γονείς ενός επιπρόσθετου δικαιολογητικού – ήτοι της βεβαίωσης της ΑΣΠΕ – συνιστούσε δυσμενή διάκριση σε βάρος των πολυτέκνων γονέων έναντι των τριτέκνων»

            Αλήθεια, Κύριε Διοικητά, εσείς με τόση άνεση υποβιβάζετε τις πολύτεκνες οικογένειες (εξ’ απόψεως αριθμού τέκνων και συνεισφοράς τους την άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος) και τις εξομοιώνεται με τους τρίτεκνους, κάτι που δεν έχει κάνει η πολιτεία, αγνοώντας προκλητικά την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνταγματική επιταγή της παρ. 2 του άρθρου 21 του συντάγματος που ορίζει ρητά πως: «Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του Κράτους» ;

γ)        Σημειώνεται, ότι «το γεγονός αυτό προκαλούσε τις εύλογες διαμαρτυρίες των δικαιούχων πολυτέκνων γονέων».

            Επί του προκειμένου, θα ήταν ενδιαφέρον, Κύριε Διοικητά, να μας υποδείξετε όχι πολλούς αλλά και έναν πολύτεκνο γονέα ο οποίος να δυστρόπησε να προσκομίσει στην υπηρεσία σας το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας; Αλλά πέραν τούτου, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας «πονάει μάτι κόβουμε κεφάλι!!!»

δ)        Διατείνεστε ότι η βεβαίωση της ΑΣΠΕ «ως γνωστόν υποβάλλετε σε όσες υπηρεσίες ορίζεται ρητά από σχετικές διατάξεις».

            Δηλαδή, Κύριε Διοικητά, η παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014   (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), δεν ισχύει για την υπηρεσίας σας; Η υπηρεσία σας εφαρμόζει τις ισχύουσες νομικές διατάξεις επιλεκτικά και όπως αυτές την εξυπηρετούν;

ε)         Όλος αυθαιρέτως ισχυρίζεσθε ότι μόνο «το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως αποτελεί  το αναγκαίο δικαιολογητικό για την υπηρεσία σας».

            Δηλαδή, επί παραδείγματι, το γονέα που έχει τέσσερα παιδιά από δύο ή τρεις γάμους, των οποίων ΔΕΝ έχει την επιμέλειά τους, εσείς τον θεωρείτε πολύτεκνο, επειδή στο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως αναγράφεται ότι έχει τέσσερα παιδιά!!! Μήπως στις προθέσεις της υπηρεσίας σας είναι να εμπλουτίσει τη στρατιά των «μαϊμού» αναπήρων και άλλων ασφαλιστικών φορέων και με «μαϊμού» πολυτέκνους; 

στ)      Τέλος διατείνεστε ότι «η υπηρεσία μας παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και προβαίνει σε αναγκαίες προσαρμογές αυτής…»

            Προς απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού σας, έχετε να μας υποδείξετε καμιά διάταξη νόμου η οποία να καταργεί ρητά την αναφερθείσα και ισχύουσα παραπάνω διάταξη την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014), με την οποία αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα;

3.         Επειδή, Κύριε Διοικητά, στα παραπάνω ερωτήματα της ΑΣΠΕ δεν μπορεί να δοθούν πειστικές απαντήσεις, θεωρούμε, πως για το προκείμενο θέμα, η πρόθεση της «Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», δεν είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας την οποία δήθεν επικαλείται, αλλά η διευκόλυνση της ρουσφετολογίας με τις μεθόδους που αυτή μηχανεύεται;

            Δηλαδή με το να παρέχετε την ατέλεια σε πολίτες, που δεν την δικαιούνται με αυτόν τον τρόπο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αυξάνει τα έσοδα του Κράτους; Έτσι προασπίζει το δημόσιο συμφέρον;

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος

 

Απάντηση ΑΑΔΕ...  ΕΔΩ (κάντε κλικ για να διαβάσετε και να δείτε πως εφαρμόζει τους νόμους η αρχή...)

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 180

Αθήνα,  1/3/2017

Κύριο                                                                                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Γεώργιο Πιτσιλή                                                                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα

 ΣΧΕΤ. Υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚΓ1019676ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 538/Β/22-2-2017)

 

Κύριε Γενικέ.

1.        Οι πολύτεκνες οικογένειες  είναι οι μόνες που αντιστέκονται σθεναρά στην ανακοπή της συνεχώς επιδεινούμενης υπογεννητικότητας στη χώρας μας. 

Αρκεί να επισημανθεί πως μόνο το έτος 2016 οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων  κατά 25.205 (θάνατοι 118.623, γεννήσεις 93.418) ενώ από 1/1/ έως 28/2/2017 οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 11.713 (θάνατοι 24.198, γεννήσεις 12.485)!!!

            Η πολιτεία αναγνωρίζουσα τη συμβολή των πολύτεκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

α.         «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

β.        Περαιτέρω η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

γ.         Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με  σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

 2.         Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, έχοντας  ενστερνισθεί πλήρως πως χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, στο μήνυμά του στις 6/11/2016 με την ευκαιρία του εορτασμού της πολύτεκνης οικογένειας, δήλωσε:

«Η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας – συνιστά κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος – υποχρέωση του κράτους. Και η υποχρέωση αυτή, πάντα κατά το Σύνταγμα κατοχυρώνει, αντιστοίχως, στην πολύτεκνη οικογένεια δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

Είναι πρωτίστως η οικογένεια – και ιδίως η πολύτεκνη οικογένεια – η οποία έχει αποτρέψει ως τώρα τη ρήξη του κοινωνικού ιστού μέσα στη βαθιά και παρατεταμένη οικονομικοκοινωνική κρίση που πλήττει τον τόπο μας και το λαό μας. Αυτές οι δύο επισημάνσεις αρκούν αφενός για να καθορίσουν το μέτρο ευθύνης όλων μας απέναντι στην πολύτεκνη οικογένεια και αφετέρου, για να δώσουν τη δέουσα απάντηση σε όσους υποτιμούν την ανάγκη στήριξης του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, κυρίως υπό τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες».

3 α.     Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις 208.000 πολύτεκνες οικογένειες, μετ’ εκπλήξεως διαπίστωσε πως στο άρθρο 3 παρ. α,β,γ και δ της εν θέματι Αποφάσεώς σας, που αναφέρεται στα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου, αποστασιοποιηθήκατε παντελώς από την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, με την οποία αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα, αφού οι πολύτεκνοι γονείς (Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα – Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα – Πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα – Πολίτες άλλων κρατών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας), για να αποδείξουν την πολυτεκνική τους ιδιότητα, αρκεί να καταθέσουν το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά!!

Ειδικότερα αγνοήσατε την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α/24-12-2014), το οποίο ορίζει ρητά:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994 και του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται».

β.         Σας επισημαίνουμε, Κύριε Γενικέ, πως σε καμία  απολύτως περίπτωση δεν αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα μόνο με την προσκόμιση του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, οσαδήποτε παιδιά και εάν αναγράφονται στο πιστοποιητικό (4, 6, 8 κ.λπ. ή 3 στις ειδικές περιπτώσεις για γονέα χωρίς σύζυγο ή λόγω αναπηρίας), αλλά η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και από το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο εκδίδει η ΑΣΠΕ, κατά περίπτωση και κατ’ εφαρμογή των εδαφίων 1, 2 3 και 4 της παρ. 1 του άρθρου 6 του Νόμου 3454/2006 και αφού προηγουμένως η αρμόδια Επιτροπή της αποφανθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας στους δικαιούχους.

4.         Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, επιβάλλεται να επέλθουν άμεσα οι επιβαλλόμενες τροποποιήσεις στην παραπάνω σχετική Απόφασή σας, προκειμένου το περιεχόμενό της να καταστεί σύννομο και να αποφευχθεί η σύγχυση στους ενδιαφερομένους.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα