Τι ανέφερε η εκπρόσωπος μας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κάντε κλικ

Τοποθέτηση Χρ Κέλλα - βουλευτή Λάρισας για τις Μετεγγραφές

 

Δείτε και το ΒΙΝΤΕΟ:...  ΕΔΩ (κάνοντας κλικ 39 - 44  και  183 – 186)
 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 92

Αθήνα,  6/2/2017

Προς                                                                                                 

τους Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές                                     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Ενταύθα

  

ΘΕΜΑ: Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού  Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.

1. Όπως γνωρίζετε, οι πολύτεκνοι φοιτητές, δυστυχώς είναι πλέον ελάχιστοι... και μόλις φτάνουν το 14% του συνολικού αριθμού των Μετεγγραφόμενων φοιτητών. Ο νόμος των μετεγγραφών των πολυτέκνων, λειτούργησε χωρίς προβλήματα επί 32 συνεχή έτη, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι πρυτάνεις. Το δικαίωμα τους είχε  δοθεί ως δημογραφικό κίνητρο το οποίο δικαίωμα δυστυχώς καταργήθηκε το 2009 γιατί όπως ισχυρίσθηκε η Υπουργός Παιδείας τότε προκαλούσαν συνωστισμό στις Σχολές!.. ενώ τον αριθμό των μετεγγραφομένων συνεχώς από τότε αύξαναν. 

2 α.      Το  Σύνταγμα της Ελλάδος στην παρ. 1 του άρθρου 21 ορίζει ρητά πως:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας από το κράτος»

 β.         Περαιτέρω το ίδιο άρθρο στην παρ. 5 επιτάσσει την Πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού αναφέρει: 

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

γ.         Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 5/11/2015 δήλωσε:

«Οι Πολιτειακοί Θεσμοί, καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλουν να συνειδητοποιούν, διαρκώς κι εμπράκτως, ότι η προστασία της Πολύτεκνης Οικογένειας συνιστά συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωσή τους.    Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι Πολύτεκνες Οικογένειες «έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος». Το χρέος αυτό καθίσταται σήμερα τόσο περισσότερο επιτακτικό, θεσμικώς και πολιτικώς, όσον αποτελεί αυτονόητη και αυταπόδεικτη πλέον αλήθεια το ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες, λόγω της ευεργετικής επιρροής των οποίων δεν έχει επέλθει στην Χώρα μας ρήξη του κοινωνικού ιστού εξαιτίας της βαθειάς, μακράς κι επώδυνης οικονομικής κρίσης, είναι η Οικογένεια, κυρίως δε η Πολύτεκνη Οικογένεια».

δ.         Αλλά και ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας στις 16/1/2015  σε συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΑΣΠΕ, δήλωσε:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου.

Με τις περικοπές σε βάρος των πολύτεκνων οικογενειών, η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος. Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμα περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας  δημογραφικό πρόβλημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου».

3.         Κατόπιν των ανωτέρω, σάς παρακαλούμε,  όπως για λόγους δικαιοσύνης και υλοποιήσεως της Συνταγματικής επιταγής της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, με βάση την οποία οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους, για τους πολύτεκνους φοιτητές,  να προστεθεί στο  παρόν σ/ν και συγκεκριμένα  στην παράγραφο 11 του  Άρθρου 19 (Ρυθμίσεις θεμάτων για τα Α.Ε.Ι.)  και η περίπτωση των πολυτέκνων φοιτητών, ώστε στην παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, μετά το τέλος της περ. δ’ να προστεθεί η παρακάτω περίπτωση με την αρίθμηση ε΄:

                «Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που επέτυχαν ή φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που είναι πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (η) τους και στο αντίστοιχο έτος, ενώ καταργείται η παρ. 7 περ. ε του ιδίου άρθρου». 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας                 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                               Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

Πρόσφατα άρθρα