ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 86

Αθήνα, 2/2/2017

                                                                                               

Αξιότιμο 

Κύριο Γεώργιο Μάλλιο                                                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Προϊστάμενο

Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Τμήμα Δ’ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών

Φαξ: 210-344 2365

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Μετεγγραφών στα Α.Ε.Ι -  ΤΕΙ, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες  και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ. Υπ’ αριθμ. 1250/31-10-2016 ομοία μας

Αγαπητέ, Κύριε Μάλλιο.

            Με την παραπάνω σχετική ομοίας μας, Φ/Α της οποίας επισυνάπτουμε στην παρούσα μας προς διευκόλυνσή σας, είχαμε ζητήσει να μας γνωρίσετε των αριθμό των πολύτεκνων φοιτητών, που ζήτησαν μετεγγραφή το 2016 στο Μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου, ανά Σχολή ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και Τμήματα αυτών, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμία απάντησή σας.

Επίσης, αφού βγήκαν και τα αποτελέσματα των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών, τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή ανά Σχολή και Τμήματα αυτών, με τους λόγους που επικαλέστηκαν

            Σάς παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το ταχύτερο δυνατόν τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα στη Συνομοσπονδία μας. 

Συνημμένο 1

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

  Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας            Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα