ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 661

Αθήνα,  8/9/2015

                                                                                                                                                                                                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αξιότιμη

Κυρία Ευφροσύνη Κιάου

Υπουργό Παιδείας

 

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος Μετεγγραφών  ΥΠΠΘ - 122606/Ζ1/30-7-2015 επιτυχόντων  στις Σχολές Αρχιτεκτονικής

 

            Κυρία Υπουργέ. 

1.         Για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

α.        Στην παρ. 2 εδ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, ορίζεται ρητά:

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

 β.        Περαιτέρω η παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 αναφέρει:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διατάξεως που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Αποφάσεως κ.λπ. καταργείται». 

2.         Η  Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, και αφορούσε τις μετεγγραφές των  Αρχιτεκτονικών Σχολών ΕΜΠ και ΑΠΘ, στο κεφάλαιο που αναφέρονταν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτούσε την υποβολή από τους ενδιαφερομένους, μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, αυτό όμως σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 είναι ελλιπές και μη σύννομο. 

3.         Ενόψει και της εκδόσεως της φετινής Εγκυκλίου Μετεγγραφών για τους  φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, και προκειμένου το περιεχόμενό της να είναι σύννομο, επιβάλλεται να προβλεφθεί ώστε, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας να καταθέτουν πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως συνοδευόμενο από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, όπως αυτό προβλέπεται ρητά στις παραπάνω αναφερόμενες νομικές διατάξεις.

 

Για την ΑΣΠΕ

 

     Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής 

Βασίλειος Θεοτοκάτος         Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

 

Κοινοποίηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 151.80 – Μαρούσι

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

==========

 ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 660

Αθήνα,  8/9/2015

 Απάντηση ΟΑΕΔ ...  ΕΔΩ 

1.   Αξιότιμο

      Κύριο Δημήτριο Μουστάκα                                                                                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

      Υπουργό Εργασίας

2.   ΟΑΕΔ

      Γενική Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

      Δ/νση: Αρχικής Επ/κης Εκπ/σης και Κατάρτισης

      Εθνικής Αντίσταση 8, Τ.Κ. 174 56 Άλιμος

 

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εισαγωγής σπουδαστών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, για το χειμερινό 6μηνο έτους 2015-2016 

 

            Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

1 α.     Στο κείμενο της εν θέματι Εγκυκλίου, την οποία εξέδωσε ο ΟΑΕΔ, που αναφέρεται στα δικαιολογητικά και ειδικότερα στην παρ. 5 αυτού αναγράφεται:

«5 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία ή πιστοποιητικό της Ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδος, όταν πρόκειται για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας»

  β.       Επίσης στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη μοριοδότηση - πίνακα κατάταξης της Εγκυκλίου και ειδικότερα στην παρ. δ, αναφέρεται:  

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας , όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της Ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδος, πέντε (5) μόρια». 

2.         Επί του προκειμένου, σάς επισημαίνουμε τα παρακάτω:

α.        Στην παρ. 2 εδ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, ορίζεται ρητά:

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

 β.        Περαιτέρω η παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 αναφέρει:

«Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, του Ν.2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διατάξεως που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυομένης από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Αποφάσεως κ.λπ. καταργείται».           

3.         Κατόπιν των ανωτέρω, προς αποφυγή συγχύσεως εκ μέρους των υποψηφίων και προκειμένου το περιεχόμενο της παραπάνω Εγκυκλίου να καταστεί σύννομο, επιβάλλεται αυτή να διορθωθεί – συμπληρωθεί σύμφωνα με τις παραπάνω νομικές διατάξεις, ώστε οι υποψήφιοι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων , για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας να καταθέσουν  πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως συνοδευόμενο από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ.

 

Για την ΑΣΠΕ

 

        Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Διευθυντής 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος            Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

 

 

Πρόσφατα άρθρα