Αρ. Πρωτ. 419Αθήνα, 13/11/2008

                                               

                                                                                    Εξοχότατο

                                                                                    Κύριο Κων/νο Καραμανλή

                                                                                    Πρωθυπουργό

           

                         

 
 

                Κύριε Πρωθυπουργέ,

 

 η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για το Δημογραφικό και την πολύτεκνη οικογένεια, ζητά ακρόαση για να σας ενημερώσει για θέματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες της πατρίδος μας, και που επείγει η επίλυσή των.

 

 

 
 
 

Με τιμή

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                             Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 
 
 
Αρ. Πρωτ. 428Αθήνα, 18/11/2008
 
 

                                                                        Αξιότιμο

                                                                        Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο

                                                                        Υπουργό Εσωτερικών - Δημ. Διοίκησης

                                                                        & Αποκέντρωσης

           

 
 
 

            Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

            η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σας παρακαλεί θερμά να τη δεχθείτε σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σας ενημερώσει σε θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο.

 

 
 
 
 

                                       Διατελούμε με εκτίμηση

                                                Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                        Εμμανουήλ Χρυσόγελος
 
 
 
 
Αρ. Πρωτ 427  Αθήνα, 18/11/2008
Αξιότιμη
Κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά
Υπουργό
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ενταύθα
 
 
Αγαπητή μας Κυρία Υπουργέ,
           
            το  Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΣΠΕ έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη συνάντηση μαζί σας, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν μας δώσατε καμία απάντηση.
            Κατόπιν τούτου επανυποβάλλουμε  για μια εισέτι φορά το αίτημά μας αυτό.

 

 
 

              Με ιδιαίτερη εκτίμηση

             Για την ΑΣΠΕ

 

          Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας      

 

 
Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                  Εμμανουήλ Χρυσόγελος   
 
 
 
 
Αρ. Πρωτ. 429Αθήνα, 18/11/2008

Αξιότιμο

Κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο

Υπουργό Υγείας                                 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 
 
 
 

            Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

            η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σας παρακαλεί θερμά να τη δεχθείτε σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σας ενημερώσει σε θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο.

 

 
 
 
 

                                      Διατελούμε με εκτίμηση

                                             Για την ΑΣΠΕ

 
      Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                       Εμμανουήλ Χρυσόγελος
 
 
 
 

Πρόσφατα άρθρα