Το πάγιο αίτημα της ΑΣΠΕ να ακολουθούν οι προκηρύξεις προσλήψεων του Υπ. Υγείας το νόμο 4765/2021 όπως ισχύει για όλο το Δημόσιο ικανοποιήθηκε  επιτέλους από το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια και πρόσφατης συνάντησης της ΑΣΠΕ με τον Υπουργό Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη. Οι προκηρύξεις των προσλήψεων στο Υπ. Υγείας δεν προέβλεπαν ειδικές κατηγορίες, επομένως ούτε για πολύτεκνους, διότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταργήσει τη σχετική πρόβλεψη που υπήρχε στο παρελθόν. 

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη για την έγκαιρη επίλυση του προβλήματος που χρόνιζε, καθώς και για την απόλυτα ορθή και δίκαιη εφαρμογή του ν. 4765/2021 (που καθορίζει τις προσλήψεις στο Δημόσιο) και στις προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας.  

Η νέα προκήρυξη που απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση (7K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ), αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3 ετών) στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, εκ των οποίων οι 558 θέσεις αφορούν πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και κατανέμονται ως εξής:

  • ΠΕ  59 θέσεις (επί συνόλου    493)
  • ΤΕ 372 θέσεις (επί συνόλου 2.253)
  • ΔΕ 127 θέσεις (επί συνόλου   974) 

Σύνολο για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων 558, δηλαδή το 15% του συνόλου των 3.720 θέσεων.  

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ με τον αναλυτικό πίνακα θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και φορέα πρόσληψης. Σημειωτέον ότι σε ορισμένες από τις θέσεις ισχύουν και άλλα κριτήρια, όπως εντοπιότητας κ.λπ. 

Ζητήστε έγκαιρα (όχι τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας!) το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ σε ψηφιακή μορφή, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν ΕΔΩ.

 

 

Πρόσφατα άρθρα