Αθήνα, 4/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 2021

            Σήμερα, που η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και βαδίζει ολοταχώς προς το τέλος της ιστορίας της, αφού την τελευταία δεκαετία οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 219.833 (θάνατοι 1.172.899 – γεννήσεις 953.066), ενώ το τρ. έτος, από 1/1/2021 έως 9/9/2021, (που έχουμε την τελευταία ενημέρωση), οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 39.035 (θάνατοι 95.116 – γεννήσεις 56.081), ο πολυτεκνικός κόσμος της χώρας, που αντιστέκεται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας, με νομοθετική ρύθμιση, εορτάζει Πανελλαδικά την προσεχή Κυριακή 7 Νοεμβρίου, την ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας προς τιμή των προστατών τους Αγίων Τερεντίου και Νεονίλλης και των επτά τέκνων τους.

            Με την ευκαιρία του εορτασμού, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις, πάνω 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, δημοσιοποιεί τις παρακάτω βασικές θέσεις – επιδιώξεις της, προς αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης για τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν αδικηθεί κατάφωρα από την ασκούμενη διαχρονικά και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική.

Επισημαίνεται επί του προκειμένου, πως η θεμελιώδης συνεισφορά της πολύτεκνης οικογένειας στο γενικότερο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου απορρέει από την κυρίαρχη λειτουργία της, αναφορικά με τη γέννηση και την ανατροφή των πολλών παιδιών της:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕ

1.         Η πολιτεία οφείλει να ασκεί δημογραφική πολιτική σύμφωνα με το Σύνταγμα με στόχο την αύξηση των γεννήσεων από το γηγενή πληθυσμό. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δίδονται κίνητρα σε δύο άξονες:

a.         Γενική δημογραφική πολιτική, για την απόκτηση 1ου, 2ου και 3ου παιδιού,

b.         Ειδική δημογραφική πολιτική, για την απόκτηση του 4ου και επόμενου παιδιού, διότι οι πολύτεκνες οικογένειες συμβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλη οικογένεια στην σταθεροποίηση του πληθυσμού (καθώς το 3ο παιδί αναπληρώνει το 2ο που λείπει από μια μονότεκνη οικογένεια και το 4ο αναπληρώνει τα παιδιά της άτεκνης οικογένειας και των αγάμων).

2.         Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, η πολιτεία οφείλει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες λόγω της προσφοράς τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας και σε αναγνώριση των πολύ υψηλών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται για την ανατροφή των παιδιών. Η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και το Δημόσιο συμφέρον επιβάλλουν την υιοθέτηση ειδικών δράσεων για την ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας, στο έργο συντηρήσεως των παιδιών της.

3.         Συνδυάζοντας το 1ο και το 2ο ανωτέρω, είναι προφανώς ότι σε κάθε νομοθέτημα, πρέπει να υπάρχει ειδική ρήτρα ενίσχυσης της οικογένειας, βάσει πλήθους παιδιών, και στις πολύτεκνες οικογένειες επιπλέον να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση – υπερκίνητρο, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, όπως έχουν αποφανθεί τα Διοικητικά Δικαστήρια και το ΣτΕ.

4.         ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Δεν είναι λογικό να φορολογούνται οι άγαμοι όπως οι γονείς. Τα 1.000 ευρώ αφορολόγητο ποσό για κάθε παιδί που είχε υποσχεθεί η ΝΔ προεκλογικά στο 6ο σημείο του προγράμματός της, δεν έχει νομοθετηθεί. Θα πρέπει άμεσα να νομοθετηθεί και υιοθετηθεί αφορολόγητο εισόδημα ίσο με το όριο φτώχειας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Είναι αδιανόητο να φορολογείται εισόδημα που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να θεσπισθεί σημαντικό αφορολόγητο ποσό, καθώς η συνεισφορά των πολυτέκνων στα κρατικά έσοδα από ΦΠΑ (λόγω των καταναλωτικών τους δαπανών) είναι σημαντικά μεγαλύτερα από κάθε άλλη οικογένεια ή άτομο.

5.         ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: Στην Ισπανία και σε άλλα κράτη, δίδεται αύξηση της σύνταξης κατά ένα ποσοστό βάσει πλήθους παιδιών, διότι η σύνταξη είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: εισφορών που έχει δώσει στο σύστημα ο ασφαλισμένος και πλήθους παιδιών που έχει συνεισφέρει στην κοινωνία, η εργασία των οποίων θα δώσει έσοδα στο ασφαλιστικό σύστημα για την συνέχιση της καταβολής των συντάξεων. Είναι απόλυτα λογικό να πρέπει να ανταμείβονται στην σύνταξη και οι δύο πυλώνες που κρατούν όρθιο το ασφαλιστικό σύστημα. Επομένως πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί ποσοστό αύξησης της κύριας και της επικουρικής σύνταξης τόσο στον πατέρα όσο και στην μητέρα βάσει πλήθους παιδιών.

6.         ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Άμεση επαναφορά του μέτρου των ελεύθερων μετεγγραφών για τα παιδιά των πολυτέκνων, όπως ίσχυε επί 30 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Με τα ισχύοντα για τις μετεγγραφές, πολλά παιδιά πολυτέκνων που δεν επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ της πόλης κατοικίας τους, αδυνατούν να σπουδάσουν – κατάφωρη κοινωνική αδικία, παραβίαση του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος. Δυστυχώς, με το ισχύον σύστημα λαμβάνει μετεγγραφή το μοναδικό τέκνο οικογένειας χωρίς εισόδημα και όχι το 7ο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

7.         ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ: Άμεση επαναφορά του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων, όπως έχει περιγραφεί στο άρθρο 6 του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ, καθώς και της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, που είχε καθιερωθεί ως αναγνώριση της προσφοράς της.

8          ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Τα, πάσης φύσεως, κοινωνικά επιδόματα (θέρμανσης, ενοικίου κ.ά), να χορηγούνται στις πολύτεκνες οικογένειες, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια , όπως επί παραδείγματι το πολυτεκνικό αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού που προορίζεται για την ασφαλή μεταφορά της πολύτεκνης οικογένειας ή το μεγαλύτερο σπίτι για την άνετη διαβίωσή της, γιατί με νομολογία της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν ως αντισυνταγματικά τα εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες, γιατί αυτές συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας.

9.         ΣΤΕΓΑΣΗ: Να εφαρμοσθεί ο νόμος της στεγαστικής συνδρομής των πολυτέκνων που προβλέπει άμεση παραχώρηση δωρεάν κατοικίας με την απόκτηση του 7ου παιδιού (άρθρο 52, Ν. 2082/21-9-1992). Να δοθούν ισχυρές επιδοτήσεις ενοικίου, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, ώστε ο πολύτεκνος να δαπανά λιγότερο από 10% του εισοδήματός του για το ενοίκιο, και να είναι τελείως δωρεάν με την απόκτηση του 5ου παιδιού. Είναι ανάγκη να υπάρξει εθνικό σχέδιο κοινωνικής στέγασης με απόλυτη προτεραιότητα στις πολύτεκνες οικογένειες για λόγους οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής.

10.       ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΑ: Άμεση επαναφορά του ειδικού μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρονικού ρεύματος που κακώς καταργήθηκε το 2018, καθώς οι δαπάνες των πολύτεκνων οικογενειών σε ηλεκτρονικό ρεύμα αποτελούν μεγάλο έξοδο γι αυτές, ενώ δεν έχουν κανένα ανταποδοτικό όφελος για τα έσοδα που συνεισφέρουν με την κατανάλωση που αναγκαστικά πραγματοποιούν.

11.       ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ: Απόλυτη προτεραιότητα στους πολύτεκνους και στους ανάπηρους (άρθρο 21, παρ. 2 Συντάγματος) σε κάθε είδους τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις, σε όλο το Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ. Αμέσως μετά, να ακολουθούν οι τρίτεκνοι και οι δίτεκνοι.

12.       ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΓΟΝΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ): Σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και των άλλων Φορέων του Δημοσίου να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4765/2021, με βάση την οποία : «Ποσοστό 16% στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατά κλάδο και ειδικότητα, καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 3454/2006, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014».

13.       ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΟΠΟΡΩΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Επί 35 περίπου έτη, οι Σύλλογοι πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ είχαν ενταχθεί στους Φορείς παραλαβής και δωρεάν διαθέσεως στις πολύτεκνες οικογένειες οπωροκηπευτικών και άλλων προϊόντων . Δυστυχώς, το έτος 2015 οι Σύλλογοι Πολυτέκνων ετέθησαν εκτός από τους Φορείς αυτούς, οπότε επιβάλλεται η άμεση επανένταξή τους, δεδομένου ότι οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και ως εκ της θέσεως τους αυτής, προστατεύονται ευθέως από το Σύνταγμα (άρθρο 21 παρ. 2).

           

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

Πρόσφατα άρθρα