Αρ. Πρωτ. 167

Αθήνα, 8/3/2019

Κύριο
Αριστείδη Ανδρικόπουλο
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου 4, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27

ΘΕΜΑ: Πολύτεκνοι Αστυνομικοί

            Κύριε Αρχηγέ.

            Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.      Ο Συνταγματικός νομοθέτης, αναγνωρίζοντας την προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία και τη συμβολή τους στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας, με την παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος , παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή αναφέρει ρητά:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

Περαιτέρω το Σύνταγμα, με την παρ. 5 του άρθρου 21, υποχρεώνει την πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού η διάταξη αυτή του Συντάγματος ορίζει:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

.           Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

(Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.α.).

(Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991, 2781/1991, κ.ά.).

2.         Η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και εάν δεν ανακοπεί ο κατήφορος της υπογεννητικότητας, σε λίγα χρόνια θα είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Αρκεί να επισημανθεί πως μόνο την τελευταία τριετία οι θάνατοι ανήλθαν στις 347.810 (2013=111.794, 2014= 114.231, 2015=121.785), ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 280.570 (2013=94.134, 2014=93.452, 2015=92.984). Είχαμε δηλαδή την τελευταία τριετία υπεροχή των θανάτων κατά 67.240

Πρόκειται στην ουσία για δημογραφική κατάρρευση.

3.       Με τα παραπάνω δεδομένα, σας γνωρίζουμε ότι στην Ελληνική Αστυνομία υπηρετούν πολύτεκνοι γονείς (άνδρες – γυναίκες), που έχουν νυμφευτεί συναδέλφους τους και σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτει να ακολουθούν και οι δύο το ίδιο ωράριο εργασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην οικογένειά τους, αναφορικά με τη φύλαξη των παιδιών τους, τη διακίνησή τους προς και από το Σχολείο, Γυμναστήρια, Φροντιστήρια κ.λπ.

4.         Σας παρακαλούμε, Κύριε Αρχηγέ, να εξετάσετε τη δυνατότητα στις περιπτώσεις αυτές, το ωράριο των έγγαμων αυτών αστυνομικών να μη συμπίπτει, αλλά να εργάζονται σε διαφορετικά ωράρια για να δίνεται η δυνατότητα στον έναν απ’ αυτούς να ανταποκρίνεται έστω και στοιχειωδώς, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας και μάλιστα στις αυξημένες της πολύτεκνης οικογένειας.

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

    Ο Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας             Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος     Δήμητρα-Ινές Αγγελή   Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα