Αθήνα, 16/1/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 15% ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

Η (συγ)κυβέρνηση των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην λεγομένη συνταγματική μεταρρύθμιση αφήνει ως έχουν τις συνταγματικές διατάξεις των παρ 2 και 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος, που ορίζουν:

«2. Πολύτεκνες οικογένειες.. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος.

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους »

και εμφανίζεται ότι δήθεν ενδιαφέρεται για το δημογραφικό και την φτωχολογιά. Στην πράξη, όμως, όχι μόνον δεν λαμβάνει ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά αντιθέτως εφαρμόζει μία άκρως όχι μόνον αντιπολυτεκνική τακτική, αλλά και σαφώς αντιοικοιγενειακή και αντιδημογραφική.

Μετά την επιδρομή του Υπουργείου Παιδείας κατά των εκπαιδευτικών πολυτέκνων για τις προσλήψεις, που βαθμολογεί με τρεις μονάδες κάθε τέκνο και την μόνιμη αναπηρία με 67% είκοσι μονάδες, ενώ βαθμολογεί με 20 μονάδες τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) έτους!! και το σχέδιο νόμου («Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»), που είχε δώσει για δήθεν διαβούλευση το μετέτρεψε σε τροπολογία, αγνοώντας προκλητικά την διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 44402-12-2016, που ορίζει ότι:

«Ποσοστό 15% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, Φορέα, κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων».

Ήδη την σκυτάλη της επιδρομής κατά των πολυτέκνων την επήρε το Υπουργείο υγείας και με τροπολογία του στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι., Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 15% ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (όπως καταργεί και το ποσοστό των ΑΜΕΑ), που έχουν με την παραπάνω διάταξη και ισχύει από το έτος 1997 (ήταν 20% και η συγκυβέρνηση των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το μείωσε με την παραπάνω διάταξη στο 15%).

Έτσι εφαρμόζει την ειδική φροντίδα για τους πολυτέκνους και την δημογραφική πολιτική η (συγ)κυβέρνηση των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δηλ. λαμβάνει μέτρα που αποτελούν αντικίνητρο για την απόκτηση παιδιών, όταν η απόκτηση τους ουδέν τους προσφέρει, αφού καταργεί και αυτό ακόμη το ελάχιστο ποσοστό του 15% στις προσλήψεις!!!

Με αυτό τον τρόπο θα επιβιώσει η Ελλάς!! Μία χώρα στην οποία οι θάνατοι υπερβαίνουν κάθε χρόνο τις γεννήσεις κατά 30.000 και πλέον.

Η επίκληση του άρθρου 3 του Ν. 26431998 αποτελεί εμπαιγμό και μόνο, όταν εκεί οι πολύτεκνοι έχουν μόνον τα 28 του 5% και η διάταξη ισχύει από 20ετίας!!! Έχει εκλείψει κάθε ίχνος εντροπής. Εμφανίζεται δε η συγκυβέρνηση των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να εκδίδει και πόρισμα για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος!!

Όταν θα έλθει η ώρα της κάλπης θα είναι πλέον αργά για δάκρυα.

 

Η   Α.Σ.Π.Ε.   ΖΗΤΕΙ:

 

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 15% ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.

                                                           

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

Πρόσφατα άρθρα