ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 924

Αθήνα, 29/11/2018

Αξιότιμο

Κύριο Γιώργο Σταθάκη  

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Πολυτεκνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και ΚΟΤ Β

Κύριε Υπουργέ.

1.         Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις πολύτεκνες οικογένειες, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 208.000, σας παρακαλεί να μας παράσχετε τα παρακάτω στοιχεία, αναφορικά με το πολυτεκνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και το ΚΟΤ Β.

α.        Ποιος ήταν ο αριθμός των δικαιούχων του πολυτεκνικού τιμολογίου της ΔΕΗ μέχρι 30/4/2018 και τι ποσοστό των συνολικών ΥΚΩ ήταν η επιβάρυνση αυτών.

β.         Πόσοι Πολύτεκνοι με 4 παιδιά και άνω, έκαναν αίτηση μέχρι σήμερα,  για να γίνουν δικαιούχοι του ΚΟΤ Β.

γ.         Πόσοι τελικά από τους ανωτέρω πολύτεκνους  με 4 παιδιά και άνω εντάχθηκαν στο νέο τιμολόγιο του ΚΟΤ Β

δ.         Τον αριθμό των πολυτέκνων με 4 παιδιά, με 5 παιδιά, με 6 παιδιά, με 7 παιδιά, με 8 και άνω παιδιά… που απερρίφθησαν από το ΚΟΤ Β γιατί ξεπερνούσαν ανά κατηγορία και αριθμό παιδιών:

-           Το  τεθέν εισοδηματικό όριο, 

-           λόγω υπέρβασης του ορίου της ακίνητης περιουσίας,

-           λόγω ότι ενέπιπταν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας...

2.         Τα παραπάνω στοιχεία είναι αναγκαία για την ΑΣΠΕ, διότι συμμετέχει δια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οικογενειακών Οργανώσεων (COFACE-Families Europe) στην οποία είναι μέλος, στον «Συνασπισμό για το δικαίωμα στην Ενέργεια» (The Right to Energy Coalition). Ο Συνασπισμός αυτός σχηματίστηκε το 2017 από Ευρωπαϊκές Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών οργανώσεων, με στόχο τη συνεργασία στο θέμα της ενεργειακής ένδειας, σκοπεύοντας να προτείνει μέτρα για την άμβλυνση αυτού του τύπου ένδειας, τόσο μέσω του πακέτου ενέργειας της ΕΕ 2030 (EU Energy package), όσο και μέσω της Οδηγίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Electricity Market Directive), η οποία βρίσκεται τώρα στα τελικά στάδια των πολιτικών της διαπραγματεύσεων. 

Με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος

Πρόσφατα άρθρα