ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 914

Αθήνα, 22/11/2018

Αξιότιμο

Κύριο Ανδρέα Ξανθό

Υπουργό Υγείας

Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ωράριο εργασίας Νοσηλευτριών Πολυτέκνων με ανήλικα παιδιά

            Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.         Από το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, επιβεβαιώθηκε ότι η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και εξυφαίνεται μια αθέατη γενοκτονία.

            Το έτος 2017 οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 35.948 (γεννήσεις 88.553 και θάνατοι 124.501), ενώ την τελευταία τριετία (2015-2017) οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις κατά 91.207 (γεννήσεις 273.298

και θάνατοι 364.505).

Ο κατήφορος της υπογεννητικότητας συνεχίζεται και το τρέχον έτος, αφού από 1/1-29/10/2018 (που είναι η τελευταία ενημέρωση) οι θάνατοι ανήλθαν στις 99.100 και οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 72.183, έχουμε δηλαδή μέχρι τώρα υπεροχή των θανάτων κατά 26.917!!

2.         Η τάξη των πολυτέκνων οικογενειών, είναι η μόνη που αντιστέκεται σθεναρά στον κατήφορο της υπογεννητικότητας που απειλεί με άμεσο αφανισμό τον τόπο μας.

3.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με ρητή διάταξη του Συντάγματος (παρ. 2 του άρθρου 21) παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:  

α.        «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

β.         Με την παρ. 5 του άρθρου 21, υποχρεώνει την πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού η διάταξη αυτή του Συντάγματος ορίζει:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

γ.        Επίσης το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

δ.         Ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της ΑΣΠΕ στις 16/1/2015, δήλωσε:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου.

Με τις περικοπές σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος. Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου»

           

4.         Όπως γνωρίζετε, στα Νοσοκομεία υπηρετούν πολύτεκνες Νοσηλεύτριες, οι οποίες έχουν ανήλικα παιδιά, πλην όμως πολλές φορές αυτές εργάζονται με κυκλικό ωράριο (πρωϊ – απόγευμα – νύχτα), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλείστα όσα προβλήματα στις οικογένειες αυτές λόγω των ωραρίων των παιδιών τους στα σχολεία, φροντιστήρια και από την οικονομική αδυναμία τους να έχουν κάποιον να φροντίζει τα παιδιά τους.

            Κατόπιν τούτου, σας παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ, όπως ληφθεί μέριμνα οι πολύτεκνες μητέρες που έχουν ανήλικα παιδιά και εργάζονται ως Νοσηλεύτριες να μην εργάζονται με κυκλικά ωράρια.

5.         Να είσθε βέβαιος, Κύριε Υπουργέ, πως σε περίπτωση που ικανοποιήσετε το δίκαιο αυτό αίτημά μας, η ρύθμιση αυτή θα αποτελέσει δημογραφικό κίνητρο.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

       Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας             Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος       Εμμανουήλ Χρυσόγελος     Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα