Δελτίο Τύπου ΑΣΠΕ εκδοθέν στις 6/9/2018(πατήστε εδώ)

 

--

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 732

Αθήνα, 13/8/2018

Εξοχότατο

Κύριο Αλέξιο Τσίπρα                                                                   

Πρωθυπουργό  

            Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ.

          Δεν παρίσταται καν ανάγκη να επισημανθεί ότι η υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, όταν, για πρώτη φορά πράγματι, οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από το ΔΝΤ και προφανώς επηρεάζουν ξένους επενδυτές σχετικά με την πρόσβαση της χώρας στις αγορές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οφείλονται κατά κύριο λόγο στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και τις συνέπειες από τη γήρανση του πληθυσμού. Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει, εφόσον εξακολουθεί να συντελείται δημογραφική κατάρρευση στη χώρα.

Ούτε χρειάζεται ν΄ αναφερθούμε και πάλι στα όσα ορθά, είχατε επισημάνει εσείς ο ίδιος, στη συνάντηση που είχατε με το προεδρείο της ΑΣΠΕ τον Ιανουάριο του 2015 για τις αδικίες που έχουν υποστεί οι πολύτεκνοι την εποχή των μνημονίων.

Ο πληθυσμός μιας χώρας θεωρείται γηρασμένος όταν το ποσοστό των ηλικιωμένων (δηλ. όσων είναι των 65 ετών) υπερβαίνει το 10% του συνολικού πληθυσμού. Η Ελλάς είναι η 2η πλέον γηρασμένη χώρα στην Ε.Ε. των 28 κρατών μελών, μετά την Ιταλία, με το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών να έχει φθάσει στο 21%!!

Εν όψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης έχετε την δυνατότητα ν΄ ανατρέψετε αυτήν την εφιαλτική κατάσταση, όταν είναι δεδομένο ότι τα χρόνια των μνημονίων συντελέσθηκε μια άνευ προηγουμένου επιδρομή κατά των πολυτέκνων.

Η αύξηση και η μείωση του πληθυσμού της χώρας ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες την πορεία του πλήθους των πολυτέκνων οικογενειών της χώρας. Η μείωση του ρυθμού με τον οποίο οι οικογένειες αποκτούν τέσσερα(4) ή περισσότερα τέκνα, δρα πολλαπλασιαστικά για τη μείωση του πληθυσμού, καθώς δεν αναπληρώνονται οι άτεκνοι και οι άγαμοι, το πλήθος των οποίων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό και μόνον αποδεικνύει τη σημασία των πολύτεκνων οικογενειών για τον Ελληνικό πληθυσμό. Αναστροφή της δημογραφικής κατάρρευσης χωρίς αύξηση του αριθμού των νέων πολύτεκνων οικογενειών δεν μπορεί να συντελεσθεί σε καμία απολύτως περίπτωση.

Ορθώς λαμβάνονται μέτρα υποστήριξης των οικογενειών με ένα , δύο και τρία τέκνα, από τις οποίες και θα προέλθουν οι πολύτεκνες οικογένειες.

Η συγκράτηση όμως της μείωσης του πληθυσμού απαιτεί την αύξηση του αριθμού των πολυτέκνων οικογενειών, δηλαδή με 4 ή περισσότερα παιδιά διότι: τα δύο πρώτα παιδιά αποτελούν αναπλήρωση των γονέων, το 3ο παιδί αναπληρώνει το 2ο παιδί που δεν έχουν όσοι αποκτούν ένα μόνο, και το 4ο παιδί αναπληρώνει (μαζί με το 3ο παιδί) τους άτεκνους συζύγους. Για τον απλό και προφανή αυτό λόγο, οι πολύτεκνοι (με 4 ή περισσότερα παιδιά) πρέπει να ενισχυθούν και να αυξηθούν.

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που αναφέρει ότι «Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και ως εκ τούτου τα υπέρ των πολυτέκνων ευεργετήματα και μέτρα δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε όσες πολύτεκνες οικογένειες ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, άλλως αυτά δεν πρόκειται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

έχετε την ευκαιρία στην Διεθνή ΄Εκθεση της Θεσσαλονίκης να εξαγγείλετε μέτρα για τους πολυτέκνους, ξεκινώντας από όσα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.

Ειδικότερα:

- Α -

ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.

- Ι -

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.

Να επανέλθει το ποσοστό 20% για τις προλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, που μειώθηκε απαραδέκτως με το άρθρο 25 του Ν. 44402016 στο 15%.

- ΙΙ -

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Να καθιερωθεί και για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20% προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων [όπως ίσχυε για προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 34542006)].

Να προηγούνται στις τοποθετήσεις οι πολύτεκνοι γονείς, που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται.

- ΙΙΙ -

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Να καθιερωθούν οι ελεύθερες (χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια) μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, που είναι φοιτητές, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 συνεχή χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις. Δηλαδή, να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως τους, να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή και σε αντίστοιχο έτος, που είναι πλησιεστέρα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους.

V-

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.

Να συμπεριληφθούν αυτοτελώς στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κλπ., οι Σύλλογοι Πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ, όπως γινόταν για 30 χρόνια, που τους έθεσε εκτός η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να τα στερούνται. Επιπλέον να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για την διανομή τροφίμων παρεμβάσεως Ε.Ε. ή άλλων πηγών, για τους πολυτέκνους.

- V -

ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠOΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 41112013 και του άρθρου 31 του Ν. 41722013 θεσπίσθηκε φόρος πολυτελούς διαβιώσεως για όσους κατέχουν αυτοκίνητα 1928 κ.ε. και άνω. Δεν προβλέπεται, όμως, εξαίρεση για τους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια αγόρασαν ένα αυτοκίνητο, για την μεταφορά της οικογένειας τους, που είναι 7θέσιο ή 9θέσιο και τα οποία είναι συνήθως κυβισμού μεγαλύτερου του 1928 κεκ.

Όπως ομολόγησε ο Αναπληρωτής υπουργός των Οικονομικών στις 11-1-2016 απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κων. Κατσίκη: «..το έτος 2013 το πλήθος των δηλώσεων με αριθμό προστατευομένων τέκνων πάνω από τέσσερα και φόρο πολυτελούς διαβίωσης για κατοχή αυτοκινήτων άνω των 1928 κ.ε. ήταν 3.940. Το έτος 2014 ήταν 3.077. Αντίστοιχα ο συνολικός φόρος πολυτελούς διαβίωσης για κατοχή τέτοιων αυτοκινήτων το 2013 ήταν 2.101.826 και το 2014 ήταν 1.673.923. Από εκτίμηση υπηρεσιακών παραγόντων, η μείωση οφείλεται ότι πολλοί πολύτεκνοι αναγκάσθηκαν να καταθέσουν τις πινακίδες τους στερώντας από τις οικογένειες τους ένα βασικό εργαλείο μετακίνησης. Διότι δεν μιλάμε για κάποιο αμάξι πολυτελείας που θέλει ο άλλος για να πάει να κάνει το Σαββατοκύριακο του το σουαρέ του, όπως λέγαμε στα γαλλικά, στο χωριό, για να δείξει ότι έχει πολλά λεφτά. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου ο άλλος πάει να καλύψει μια βασική του ανάγκη και έχουν αναγκασθεί και έχουν καταθέσει τις πινακίδες χάνοντας το δημόσιο πολύτιμα έσοδα από ΦΠΑ, από βενζίνη, από φόρο εισοδήματος στα συνεργεία αυτοκινήτων και μιά σειρά από άλλες τέτοιες κατηγορίες.. ».!!

- VI -

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Να επανέλθει η καταργηθείσα διάταξη της παρ 1 του άρθρου 16 του Ν. 38632010, που παρείχε τη δυνατότητα στους πολυτέκνους με ορισμένες προϋποθέσεις, να απασχολούνται άνευ περικοπής της συντάξεως τους, καθώς με το νέο καθεστώς (παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 43872016) για τους πολυτέκνους-συνταξιούχους, που αναλαμβάνουν εργασία, οι ακαθάριστες συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες κατά 60% για όσο χρόνο απασχολούνται.

- VII -

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 10% ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

Να επανέλθει η διάταξη του άρθρου 53 του Π.Δ. 531989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου Π.Δ. 1752006, βάσει της οποίας εισήγοντο κάθε φορά στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των δοκίμων και η οποία διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 442016.

- VIII -

ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ, ΩΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟ 4ο ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.

Πρέπει, με ρητή διάταξη νόμου να παρασχεθεί η δυνατότητα στους Δήμους και τις περιφέρειες να χορηγούν, ως δημογραφικά κίνητρα, χρηματικά βοηθήματα στις μητέρες που αποκτούν το 4ο και άνω τέκνο τους και συγχρόνως αποκτούν και την πολυτεκνική ιδιότητα, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες σήμερα διατάξεις είναι ασαφείς και δημιουργούν προβλήματα για την χορήγηση τέτοιων βοηθημάτων.

Είναι εντελώς αδιανόητο το υπουργείο των Εσωτερικών να μην υιοθετεί την κατατεθειμένη πρόταση της ΑΣΠΕ:

Να θεσπισθεί διάταξη με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να χορηγούν χρηματικά ποσά, ως δημογραφικά κίνητρα, στις μητέρες που θ΄ αποκτούν το τέταρτο και κάθε επί πλέον τέκνο τους και συγχρόνως αποκτούν και την πολυτεκνική ιδιότητα. Γίνεται δε αδιανόητο, όταν το μέτρο δεν είναι υποχρεωτικό, όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και την έχει υιοθετήσει και ο αρμόδιος υπουργός, πλην όμως δεν φέρνει στη Βουλή για ψήφιση την σχετική διάταξη.

- IΧ -

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕ ΜΕ ΤΗΝ Δ5ΗΛΒΦ292289117-12-2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΝΥΠΡΓ8921528-1-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Με την Δ5ΗΛΒΦ292289117-12-2004 απόφαση του τότε υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1908 Β) θεσπίσθηκε για τις πολύτεκνες οικογένειες με:

-          4 προστατευόμενα παιδιά: όριο μειωμένης χρέωσης 3.500 KWh το τετράμηνο,

-          5 έως 9 προστατευόμενα παιδιά: όριο μειωμένης χρέωσης 4.000 KWh το τετράμηνο,

-          10 προστατευόμενα παιδιά και άνω: όριο μειωμένης 4.500 KWh το τετράμηνο.

Με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝΥΠΡΓ8921528-1-2018 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) μειώνεται το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης για «Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη σε 2.000 KWh. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 KWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 KWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 KWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού..»!!

β) τίθενται όρια εισοδήματος για « Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικα μέλος ή δύο ανήλικα και τρία ανήλικα 24.750 ευρώ..από τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ και για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού..»!!

γ) θεσπίζεται να έχουν ακίνητη περιουσία το ανώτατο όριο μέχρι 180.000 ευρώ και

δ) να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας (δηλ αποκλείονται οι πολύτεκνοι που έχουν κάποιο ΙΧΕ αυτοκίνητο εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια 7θέσιο, 9θέσιο, 12θέσιο κλπ. πάνω από 1928 κ.ε.!!!).

- Β -

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.

- Ι -

ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ.

Να επανέλθουν ως δημογραφικά κίνητρα η επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας και η επαναχορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, όπως γινόταν μέχρι το 2009, αφού το κόστος τους είναι μικρότερο από το κόστος του λεγομένου επιδόματος παιδιού.

Σημειώνεται εκ προοιμίου ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 3142007 απόφαση της Ολομελείας του, κρίνοντας τα της απονομής της σύνταξης στον χήρο πατέρα, που ελάμβανε το επίδομα και ο ΟΓΑ αρνήθηκε να του χορηγήσει την σύνταξη διαλαμβάνει στην απόφαση του ότι «σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 189290, οι παροχές του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο το επίδομα, όσο και η ισόβια σύνταξη, έχουν, προσέτι, τον χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για την δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του οξέως δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Η χορήγηση δε της συντάξεως αποτελεί επί πλέον κίνητρο προς τους γονείς, δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση προς αυτούς δεν θα παύσει να χορηγείται λόγω της ηλικίας των τέκνων. Κατ΄ ακολουθίαν, για να είναι πλήρης και λυσιτελής η συνταγματικώς επιβαλλόμενη προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, η ισόβια σύνταξη πρέπει να καταβάλλεται και στον επιζώντα σύζυγο (πατέρα), σε περίπτωση θανάτου της συζύγου του ή, για την ταυτότητα του λόγου, και στην περίπτωση που αυτός λαμβάνει το επίδομα και όλα τα τέκνα του συμπληρώσουν το 23ο έτος της ηλικίας τους». Συνεπώς το επίδομα και η σύνταξη προς την πολύτεκνη μητέρα και το επίδομα του τρίτου παιδιού δεν αποτελούσαν «κοινωνικά ή οικογενειακά ή προνοιακά επιδόματα», αλλά είχαν τον χαρακτήρα κινήτρου για την ενθάρρυνση των νέων ζευγαριών προκειμένου ν΄ αποκτήσουν παιδιά, εν όψει του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος μας.

Ακόμη κι αν δεν είναι άμεσα εφικτή η επαναφορά του πολυτεκνικού επιδόματος (το οποίο καταργήθηκε προκειμένου να μοιρασθεί ως επίδομα στους οικονομικά ασθενείς), θα πρέπει τουλάχιστον άμεσα να διορθωθεί, σύμφωνα και με την δική σας εξαγγελία στη Βουλή φέτος τον Ιανουάριο, η αδικία που υπέστησαν όσοι πολύτεκνοι είχαν επίδομα ως πέρσι (2017) και από φέτος το έχασαν.

Να θυμίσουμε λοιπόν, ότι για το θέμα της αναδιανομής του πολυτεκνικού επιδόματος στις φτωχότερες οικογένειες, υπήρξε αντίδραση από τους πολλούς Βουλευτές και τότε η αρμόδια Υπουργός κα Θεανώ Φωτίου, είχε αναγκαστεί, προκειμένου να ψηφισθεί το νομοσχέδιο, να δηλώσει στη Βουλή στις 12/1/2018, ότι για τις απώλειες που υφίστανται οι πολύτεκνοι θα υπάρξει αναπλήρωση. Στην ολομέλεια, κι εσείς ο ίδιος είχατε δηλώσει το ίδιο, δηλαδή ότι θα αποκατασταθούν όσοι πολύτεκνοι επλήγησαν από το νέο τρόπο υπολογισμού των οικογενειακών επιδομάτων. Έκτοτε, δεν έγινε καμία κίνηση από την Κυβέρνηση. Αναμένουμε όπως ληφθεί άμεσα η σχετική πρωτοβουλία με νομοθετική ρύθμιση.

- ΙΙ -

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ.

Να υπάρξει εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και η εξαίρεση των γραφείων των πολυτεκνικών συλλόγων από τον παραπάνω φόρο. Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται ο πολύτεκνος και να υποχρεούται στην καταβολή ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία του. Ούτε να υποχρεούται σε συμπληρωματικό φόρο όταν η ακίνητη περιουσία του υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως θεσπίσθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 438927-5-2016. Δηλαδή ο άγαμος δεν πληρώνει συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ και το ίδιο ποσό ισχύει και για τον πολύτεκνο με όσα παιδιά και εάν έχει!!!

Με τα παραπάνω δεδομένα και το όριο της φτώχειας που έχει θεσπίσει η ΕΛΣΤΑΤ, αφού ο άγαμος δεν πληρώνει συμπληρωματικό φόρο για ακίνητα αξίας έως 200.000 ευρώ, τότε ο έγγαμος χωρίς παιδιά θα έπρεπε να μην πληρώνει για ακίνητα ως 300.000 ευρώ (200.000 συν 50% για την σύζυγο) και για κάθε ένα τέκνο κάτω των 14 ετών προστίθενται άλλες 60.000 ή εάν είναι άνω των 14 ετών για κάθε τέκνο προστίθενται άλλες 100.000 ευρώ. Έτσι ο πολύτεκνος με 4 τέκνα (2 κάτω των 14 ετών και 2 άνω των ετών) θα έπρεπε, έχοντας την ίδια μεταχείριση με τον άγαμο, να πληρώσει συμπληρωματικό φόρο μόνον εάν είχε ακίνητη περιουσία άνω 620.000 ευρώ (200.000 συν 100.000 για την σύζυγο συν 200.000 για τά2 τέκνα άνω των 14 ετών και 120.000 για το 2 τέκνα κάτω των 14 ετών)!!! Ενώ τώρα τιμωρείται. Δεν έχει ούτε την μεταχείριση του άγαμου!!

- ΙΙΙ -

ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΝΑ ΘΕΣΠΙΘΕΙ ΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Με το άρθρο 112 του Ν. 43872016 (ΦΕΚ 85Α12-5-2016), που ψηφίσθηκε ορίζονται τα εξής: «1...2. Το άρθρο 16 του ν. 41722013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100)ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου....».

Η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 41722013 καθιέρωνε μείωση φόρου 2.100 ευρώ για όλους και φυσικά και τους πολύτεκνους με όσα τέκνα προστατευόμενα και εάν είχαν και συνεπώς αυτό το λεγόμενο αφορολόγητο έμεινε ακριβώς το ίδιο!!!

Αν δε ισχύσει και η συζητούμενη περεταίρω μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.681 έως 6.590€ και η έκπτωση φόρου στα 1.250 έως 1.450€… τότε πραγματικά επέρχεται η ολοκληρωτική εξαθλίωση της πολύτεκνης οικογένειας.

Οι πολύτεκνοι στην ουσία φορολογούνται ακόμη και όταν ζουν όχι στα όρια της φτώχειας αλλά και στην εξαθλίωση. Με την παραπάνω ρύθμιση του Ν. 43872016 ο άγαμος έχει αφορολόγητο 8.636 ευρώ, που είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσό (8.636 Χ 22%). Το όριο της φτώχειας σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή ανέρχεται σε 4.560 για τον άγαμο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50% για την σύζυγο (δηλ. για τον έγγαμο χωρίς παιδιά είναι επί πλέον 2280 σύνολο 6.840 ευρώ) και κατά 30% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κάτω των 14 ετών και κατά 50% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των 14 ετών (βλ. δελτίου τύπου ΕΛΣΤΑΤ 22-6-2018). Δηλ. το όριο φτώχειας για έναν πολύτεκνο με σύζυγο και 4 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 14 ετών ανέρχεται στο ποσό των 12.312 ευρώ (4.560 συν 2.280 συν 4 x1.368). Εάν είναι άνω των 14 ετών τότε το όριο της φτώχειας για τον πολύτεκνο θα είναι 15.960, αυξανόμενο βέβαια εάν έχει περισσότερα τέκνα κατά 1.368 ευρώ εάν είναι κάτω των 14 ετών και κατά 2.280 ευρώ εάν είναι άνω των 14 ετών.

Έτσι καθιερώνεται για τον άγαμο ως αφορολόγητο το όριο των φτώχειας (4.580 ευρώ) προσαυξημένο κατά 90% (4.056 ευρώ). Για τον πολύτεκνο με τα 4 εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 14 ετών, που έχει όριο φτώχειας 12.312 ευρώ, αντί να καθιερώσει ως αφορολόγητο το ποσό αυτό προσαυξημένο κατά 90% (11.080 ευρώ), δηλ. σε 23.392 ευρώ, μεταχειριζόμενη τον πολύτεκνο, όπως ακριβώς και τον άγαμο, η κυβέρνηση καθιερώνει γι΄ αυτόν ως αφορολόγητο το ποσό των 9.550 ευρώ!!! Δηλ. καθιερώνει όχι κάν το όριο της φτώχειας, αλλά καθιερώνει το όριο της φτώχειας μειωμένο κατά 25%(από 12.312 σε 9.550 ευρώ), κάτω και από τα όρια της εσχάτης εξαθλίωσης!!! ΄Ετσι ο πολύτεκνος αυτός θα πληρώσει για το ποσό που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας (12.312-9.550 δηλ.2.762Χ22% ). Εάν τα τέκνα του είναι άνω των 14 ετών τότε το όριο της φτώχειας είναι 15.960 ευρώ και ο πολύτεκνος αυτός πληρώσει φόρο για το ποσό που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας (15.960-9.550 δηλ.6.410Χ22% ίσον 1.410. Εάν έχει περισσότερα τέκνα θα φορολογείται ακόμη παραπάνω για τα ποσά κάτω των ορίων της φτώχειας. Τα παραπάνω αφορούν μόνο τους μισθωτούς, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ!!

Με την κατάργηση των αφορολογήτων των παιδιών η φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων υπήρξε εξοντωτική, αφού πληρώνουν φόρο και για το εισόδημα, που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας.

- ΙV-

ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με το άρθρο 112 του Ν. 438712-5-2016, η Κυβέρνηση ρύθμισε και τα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, άφησε τις 12.000 ευρώ, ποσό μέχρι το ύψος του οποίου δεν επιβάλλεται εισφορά (δηλ. έχει το ίδιο ύψος εισοδήματος για την μη πληρωμή εισφοράς αλληλεγγύης τόσο ο πολύτεκνος, με οσαδήποτε προστατευόμενα τέκνα, όσο και ο άγαμος!!).

Η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των 12.000 ευρώ για τον άγαμο σημαίνει ότι για τον άγαμο θεσπίζεται απαλλαγή το όριο της φτώχειας που είναι 4.560 ευρώ (βλέπε παραπάνω ανάλυση) προσαυξημένο σχεδόν κατά 170%. Για τον πολύτεκνο με 4 τέκνα κάτω των 14 ετών, που το όριο της φτώχειας είναι 12.312, αντί να καθιερωθεί το ποσό αυτό προσαυξημένο κατά 170%, δηλ. 12.312 συν 20.930 ίσον 33.342, καθιερώνεται ποσό κάτω του ορίου της φτώχειας!!!

Αυτή είναι η μεταχείριση των πολυτέκνων σε μια χώρα, που οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο τέλος της ιστορίας της εξ αιτίας της υπογεννητικότητας!!

- V -

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ.

Εν όψει της οικονομικής κρίσεως που μαστίζει τους πολυτέκνους, με όλα τα μέτρα που λήφθηκαν εναντίον τους πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς.

- VI -

ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Να υπάρξει μέριμνα ώστε οι πολύτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες ν΄ απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος και το όποιο αφορολόγητο να ισχύει και γι΄ αυτούς.

- VIΙ -

ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Αν τελικά μειωθούν οι συντάξεις από 1/1/2019 όπως είναι ήδη νομοθετημένο, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόνοια για τους συνταξιούχους – πολυτέκνους, ώστε να εξαιρεθούν των μειώσεων αυτών - καθώς αυτοί δεν ευθύνονται καθόλου για την κατάντια του ασφαλιστικού μας συστήματος, ή τουλάχιστον η μείωση γι αυτούς, να είναι αναλογικά μικρότερη, με βάση τον αριθμό των τέκνων τους. Έτσι θα επισημανθεί και η σημασία του δημογραφικού προβλήματος στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Να ληφθεί υπόψη ότι σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, το ύψος της σύνταξης είναι και συνάρτηση του αριθμού των παιδιών που απέκτησε ο συνταξιούχος, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή του στην βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

η υιοθέτηση και εξαγγελία των παραπάνω μέτρων νομίζουμε ότι θ΄ ανατρέψει τον κατήφορο της υπογεννητικότητας και το όφελος θα είναι μεγάλο από την αποτροπή του αφανισμού του Έθνους.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διασάφηση και ανταλλαγή απόψεων.

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                         Εμμ. Χρυσόγελος

Πρόσφατα άρθρα