ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 563

Αθήνα, 5/7/2017

Αξιότιμο

Κύριο Γιώργο Σταθάκη

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αμαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ

Θέμα:  Ειδικό τιμολόγιο πολυτέκνων της ΔΕΗ

ΣΧΕΤ. α. Υπ’ αριθμ. 292/4-4-2017 της ΑΣΠΕ προς τον Πρόεδρο και

     Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ

β. Υπ’ αριθμ.309/7-4-2019 ομοία μας προς το Υπουργείο σας

           

Κύριε Υπουργέ.

 1.         Εν συνεχεία της ανωτέρω β’ σχετικής ομοίας μας, αναφορικά με το Ειδικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ για τις πολύτεκνες οικογένειες, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω για  το προκείμενο θέμα:

Στους  λογαριασμούς της ΔΕΗ και ειδικότερα στην ανάλυση αυτών για τις χρεώσεις των λεγομένων ΥΚΩ αναγράφεται: «νησιά, κοινωνικό τιμολόγιο, πολύτεκνοι κ.λπ…», ενώ αποσιωπούνται άλλες κατηγορίες πολιτών, με ευνοϊκά τιμολόγια.

Η αναφορά στους πολυτέκνους έχει ως αποτέλεσμα την έντονη διαμαρτυρία άλλων κοινωνικών ομάδων που στρέφονται κατά των πολυτέκνων και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις με ρατσιστικά σχόλια, αλλά και από τους ίδιους τους πολυτέκνους που δεν δικαιούνται πολυτεκνικό τιμολόγιο και στοχοποιούνται αναίτια, τη στιγμή κατά την οποία το πολυτεκνικό τιμολόγιο δικαιούται ένα μικρό ποσοστό πολυτέκνων οικογενειών και μάλιστα κάτω από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, με βάση την συνταγματική επιταγή της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 5 του ίδιο άρθρου του Συντάγματος, με βάση τις οποίες:

α.    «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»  και  

β.       «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

2.         Η ΔΕΗ στα ενημερωτικά φυλλάδια που κυκλοφορεί για ενημέρωση του κοινού, αναφέρει ότι οι πολύτεκνοι επιβαρύνουν το συνολικό κόστος των ΥΚΩ μόλις κατά 1,35%.

            Πέραν τούτου, σε κατατεθείσα ερώτηση βουλευτού για το θέμα αυτό, δόθηκε αρμοδίως η απάντηση ότι πολυτεκνικό τιμολόγιο έχουν μόλις 16.000 πολύτεκνες οικογένειες, επί συνόλου 208.000 πολυτέκνων  οικογενειών Πανελλαδικά.

            Ως γνωστό παρόμοια  τιμολόγια με κοινωνικές και εμπορικές εκπτώσεις έχουν θεσπίσει και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους,  χωρίς να μεταβιβάζουν το κόστος αυτών στις πλάτες των υπολοίπων.

3.         Κατόπιν των ανωτέρω σάς παρακαλούμε, Κύριε Υπουργέ, όπως παρέμβετε  για:

α.        Για την τροποποίηση της ισχύουσας Υ.Α, ώστε το πολυτεκνικό τιμολόγιο να χορηγείται στην πολύτεκνη οικογένεια όχι μόνο για όσο χρόνο έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα,  αλλά να συνεχίζεται αυτό, εφόσον τα τέκνα είναι άνεργα και άγαμα και όχι μεγαλύτερα του 27ου έτους της ηλικίας τους.            

β.         Την άμεση αντικατάσταση  των λέξεων «τιμολόγιο πολυτέκνων» με άλλο όρο, όπως επί παραδείγματι «ειδικό τιμολόγιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων».

            Ευελπιστούμε, Κύριε Υπουργέ, ότι θα ρυθμιστούν άμεσα τα θέματα  αυτά που έχουν προκαλέσει αναταραχή στις πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο, γιατί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης στον οποίο απεστάλει η α’ σχετική αδιαφόρησε για τη ρύθμιση του δίκαιου αυτού αιτήματος των πολυτέκνων.

Συνημμένα 1

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                   Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος       Χαράλαμπος Παύλος 

Πρόσφατα άρθρα