Περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές για την Πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της οργανωτικής επιτροπής , 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές συγκεντρώθηκαν για την πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»:

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών για το γάμο και την οικογένεια κέρδισε την προσπάθεια-πρόκληση!

Mήνες τώρα η πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» έχει ήδη εκπληρώσει την πρώτη από τις δύο προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξέταση μιας πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ τουλάχιστον 7 Κράτη-Μέλη θα πρέπει να έχουν καλύψει το κατώτατο όριο υπογραφών που έχει καθορισθεί από την Επιτροπή για κάθε χώρα, 14 Κράτη-Μέλη έχουν ξεπεράσει το αντίστοιχο όριο: Γερμανία, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία ..

Το κίνημα πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι εκπληρώθηκε επίσης και η δεύτερη προϋπόθεση:

Η πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές!

Μετά από δώδεκα μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων οι υπογραφές συγκεντρώθηκαν και καταμετρήθηκαν μέσω διαδικτύου και σε έντυπη μορφή, εναπόκειται τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την πρωτοβουλία εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία των παρακάτω ορισμών του γάμου και της οικογένειας: "Γάμος σημαίνει μια έννομη ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας" και "H οικογένεια εδράζεται στο γάμο και / ή στους απογόνους".

Αυτοί οι ορισμοί αντιστοιχούν στο σύνολο αρχών που είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υιοθέτησή τους θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενότητα και θα διασφαλίσει την τήρηση του άρθρου 9 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» ευχαριστεί θερμά όλους όσους στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών, όλους τους εθελοντές και όλες τις οργανώσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής.

Πηγή: http://www.mumdadandkids.eu/news/mum-dad-kids-has-collected-more-than-one-million-signatures

 

 

Η ιστοσελίδα της Τράπεζα Ιδεών έγραψε:

Η πρωτοβουλία 1.000.000 πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» οδεύει επιτυχώς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.. Διαβάστε περισσότερα

 

Πρόσφατα άρθρα