ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 309

Αθήνα, 7/4/2017

Αξιότιμο

Κύριο Γιώργο Σταθάκη

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αμαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Ειδικό τιμολόγιο ΔΕΗ πολυτέκνων (ΓΤ)

           

Κύριε Υπουργέ.

 1.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης, αναγνωρίζοντας την προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία και τη συμβολή τους στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας, με την παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος , παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή αναφέρει ρητά:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

Περαιτέρω το Σύνταγμα,  με την παρ. 5 του άρθρου 21, υποχρεώνει την πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού η διάταξη αυτή του Συντάγματος ορίζει:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

 2.         Η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και εάν δεν ανακοπεί ο κατήφορος της υπογεννητικότητας, σε λίγα χρόνια θα είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Αρκεί να επισημανθεί πως μόνο την τελευταία τριετία οι θάνατοι ανήλθαν στις 347.810 (2013=111.794, 2014= 114.231, 2015=121.785), ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 280.570 (2013=94.134, 2014=93.452, 2015=92.984). Είχαμε δηλαδή την τελευταία τριετία υπεροχή των θανάτων κατά 67.060.

Πρόκειται στην ουσία για δημογραφική κατάρρευση.

 3 α.     Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 5/11/2015 δήλωσε:

«Οι Πολιτειακοί Θεσμοί, καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλουν να συνειδητοποιούν, διαρκώς κι εμπράκτως, ότι η προστασία της Πολύτεκνης Οικογένειας συνιστά συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωσή τους.      Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι Πολύτεκνες Οικογένειες «έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος». Το χρέος αυτό καθίσταται σήμερα τόσο περισσότερο επιτακτικό, θεσμικώς και πολιτικώς, όσον αποτελεί αυτονόητη και αυταπόδεικτη πλέον αλήθεια το ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες, λόγω της ευεργετικής επιρροής των οποίων δεν έχει επέλθει στην Χώρα μας ρήξη του κοινωνικού ιστού εξαιτίας της βαθειάς, μακράς κι επώδυνης οικονομικής κρίσης, είναι η Οικογένεια, κυρίως δε η Πολύτεκνη Οικογένεια».

   β.     Ο Πρωθυπουργός κ. Αλ. Τσίπρας σε συνάντηση που είχε μαζί του το Προεδρείο της ΑΣΠΕ στις 16/1/2015, δήλωσε:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου. Με τις περικοπές σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος. Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου»

   γ.       Είναι χαρακτηριστικό ότι το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΔΗΛ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΚΕ) τον Φεβρουάριο του 1993 (πριν από 23 χρόνια) επεσήμαινε τα εξής:

«..Στη χώρα μας, στην οποία σήμερα η γεννητικότητα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, το δημογραφικό πρόβλημα παίρνει τεράστιες εθνικές διαστάσεις, που μπορεί να απειλήσουν την εθνική μας ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα.. εθνικούς κινδύνους.. θα αντιμετωπίσει πολύ έντονα στο αμέσως προσεχές μέλλον η χώρα μας, αν δεν αλλάξουν οι δημογραφικοί δείκτες..». Πέραν των όσων ανέφερε για την « αθρόα είσοδο λαθρομεταναστών - αλλοδαπών κυρίως μουσουλμάνων από Αφρικανοασιατικές χώρες .. ».

Αυτά πριν από 23 χρόνια (που οι γεννήσεις υπερείχαν κατά πολύ των θανάτων)!!!

4.         Κύριε Υπουργέ.

            Η  ΔΕΗ Α.Ε., βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εφαρμόζει ιδιαίτερη πολιτική για τη χορήγηση του πολυτεκνικού τιμολογίου σε πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ως προστατευόμενα μέλη 4 τέκνα και άνω, θεωρώντας ως προστατευόμενα τέκνα τα παρακάτω:

•         Τα άγαμα τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών (ανήλικα τέκνα)

•         Τα άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη

σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού

•         Τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

•          Τα τέκνα που από φυσική αιτία παρουσιάζουν αναπηρία (67 % και

πάνω) και είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας

•         Τα άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν,

εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του

ΟΑΕΔ

•          Τα άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε

αναγνωρισμένη Σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

            Έτσι όμως, Κύριε Υπουργέ, παρατηρείται το εξής παράδοξο: Όταν το 1ο τέκνο της οικογένειας (από τα 4) σταματήσει να είναι προστατευόμενο και είναι  αυτό άνεργο να παρατείνεται το πολυτεκνικό τιμολόγιο για άλλα 2 έτη…, μόνο όμως  στην περίπτωση των 18 μέχρι το 20ο έτος ή από το 25ο μέχρι τα 27ο έτος της ηλικίας του και όχι ενδιάμεσα!

Αυτό Κύριε Υπουργέ το επικαλούμεθα, γιατί έχουμε περιπτώσεις πολύτεκνων, που όταν το 1ο τέκνο τους παίρνει πτυχίο ΑΕΙ αμέσως στα 4 έτη φοίτησης (δεν αφήνουν μαθήματα) και παρότι είναι άνεργα γραμμένα στο ταμείο ανεργίας, διακόπτεται στην οικογένειά του το πολυτεκνικό τιμολόγιο καθώς  αυτά είναι 22 ετών... και όχι 25 που προβλέπει η απόφαση της ΔΕΗ(!).., σε 3  χρόνια που θα γίνουν 25 ετών, εφόσον είναι ακόμη άνεργα, θα επανέλθει στην πολύτεκνη οικογένεια το μειωμένο τιμολόγιο και μέχρι τα 27 του (εφόσον συνεχίζει να έχει άλλα 3 προστατευόμενα η οικογένεια)...  τώρα όμως όχι!        

5.         Κύριε Υπουργέ, με την ευαισθησία που σάς διακρίνει και με δεδομένη την οικονομική κρίση που μαστίζει πολλαπλασίως τις πολύτεκνες οικογένειες, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην τροποποίηση αυτής της Υ.Α, ώστε το πολυτεκνικό τιμολόγιο να χορηγείται στην πολύτεκνη οικογένεια όχι μόνο για όσο χρόνο έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα,  αλλά να συνεχίζεται αυτό, εφόσον τα τέκνα είναι άνεργα και άγαμα και όχι μεγαλύτερα του 27ου έτους της ηλικίας τους.            

6.         Στους  λογαριασμούς της ΔΕΗ και ειδικότερα στην ανάλυση αυτών για τις χρεώσεις των λεγομένων ΥΚΩ αναγράφεται: «νησιά, κοινωνικό τιμολόγιο, πολύτεκνοι κ.λπ…», ενώ αποσιωπούνται άλλες κατηγορίες πολιτών, με ευνοϊκά τιμολόγια. Η αναφορά στους πολυτέκνους έχει ως αποτέλεσμα την έντονη διαμαρτυρία άλλων κοινωνικών ομάδων που στρέφονται κατά των πολυτέκνων και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις με ρατσιστικά σχόλια, αλλά και από τους ίδιους τους πολυτέκνους που δεν δικαιούνται πολυτεκνικό τιμολόγιο και στοχοποιούνται αναίτια, τη στιγμή κατά την οποία το πολυτεκνικό τιμολόγιο δικαιούται ένα μικρό ποσοστό πολυτέκνων οικογενειών και μάλιστα κάτω από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο.

            Ως γνωστό παρόμοια  τιμολόγια με κοινωνικές και εμπορικές εκπτώσεις έχουν θεσπίσει και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους,  χωρίς να μεταβιβάζουν το κόστος αυτών στις πλάτες των υπολοίπων.

Παρακαλούμε για την άμεση αντικατάσταση  των λέξεων           «κοινωνικό τιμολόγιο, πολύτεκνοι» με άλλο όρο, όπως επί παραδείγματι «ειδικό τιμολόγιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων».

  Με τη βεβαιότητα, Κύριε Υπουργέ, ότι θα υλοποιήσετε τα παραπάνω δίκαια αιτήματα  των πολυτέκνων, για να επανέλθει η ελπίδα και το χαμόγελο στις πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο,

διατελούμε με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

   Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας         

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                          Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

 

===  

 

Σχετικά:

Άρθρο 9  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10010870.pdf  

 

 

 

 

  

Πρόσφατα άρθρα