ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 292

Αθήνα,  4/4/2017

Αξιότιμο

Κύριο Εμμανουήλ Παναγιωτάκη

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ  

Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε.

           

Σε συνέχεια της από με αρ. πρωτ. 305/31-3-2016 επιστολής μας σχετικά με το πολυτεκνικό τιμολόγιο, που ζητούσαμε κάποιες τροποποιήσεις  - διορθώσεις  της ΥΑ και που δυστυχώς ουδεμία απάντησή σας πήραμε μέχρι σήμερα, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα θέμα που έχει ανακύψει τελευταία και που στοχοποιεί τους πολυτέκνους, ενδεχομένως εν αγνοία σας.

Στους  λογαριασμούς της ΔΕΗ και ειδικότερα στην ανάλυση αυτών για τις χρεώσεις των λεγομένων ΥΚΩ αναγράφεται: «νησιά, κοινωνικό τιμολόγιο, πολύτεκνοι κ.λπ…», ενώ αποσιωπούνται άλλες κατηγορίες πολιτών, με ευνοϊκά τιμολόγια.

Η αναφορά στους πολυτέκνους έχει ως αποτέλεσμα την έντονη διαμαρτυρία άλλων κοινωνικών ομάδων που στρέφονται κατά των πολυτέκνων και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις με ρατσιστικά σχόλια, αλλά και από τους ίδιους τους πολυτέκνους που δεν δικαιούνται πολυτεκνικό τιμολόγιο και στοχοποιούνται αναίτια, τη στιγμή κατά την οποία το πολυτεκνικό τιμολόγιο δικαιούται ένα μικρό ποσοστό πολυτέκνων οικογενειών και μάλιστα κάτω από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, με βάση την συνταγματική επιταγή της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 5 του ίδιο άρθρου του Συντάγματος, με βάση τις οποίες:

α.    «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»  και  

β.       «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

            Ως γνωστό παρόμοια  τιμολόγια με κοινωνικές και εμπορικές εκπτώσεις έχουν θεσπίσει και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους,  χωρίς να μεταβιβάζουν το κόστος αυτών στις πλάτες των υπολοίπων.

Παρακαλούμε για την άμεση αντικατάσταση  των λέξεων           «κοινωνικό τιμολόγιο, πολύτεκνοι» με άλλο όρο, όπως επί παραδείγματι «ειδικό τιμολόγιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων».

            Ευελπιστούμε, Κύριε Διευθυντά, ότι θα ρυθμιστεί άμεσα το θέμα αυτό που έχει προκαλέσει αναταραχή στις πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                   Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος       Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα