Απάντηση Υπουργού στη Βουλή...  ΕΔΩ  

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 551

Αθήνα, 26/5/2016

           

Αξιότιμο                                                                             

Κύριο Νικόλαο Τόσκα

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 Αθήνα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

Το Προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σάς παρακαλεί θερμά να το δεχθείτε σε ακρόαση, σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσετε, για να σάς ενημερώσει σε επείγοντα θέματα που απασχολούν τον Πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, που είναι σε μεγάλη αναστάτωση και αναβρασμό.

 

(Π.Α κ. Βασ. Θεοτοκάτος, τηλ. …).

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

    Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος 

 ============

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 473

Αθήνα, 16/5/2016

           

Αξιότιμο                                                                                                                                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Κύριο Νικόλαο Τόσκα

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83

ΘΕΜΑ: Προσόντα,  προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.

ΣΧΕΤ. Το υπ’ αριθμ. 44/2016 (ΦΕΚ 68/Α/19-4-2016) Π.Δ.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

1 .   Η  Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί πανελλαδικά τις πολύτεκνες οικογένειες  της χώρας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 208.000, διαμαρτύρεται έντονα, γιατί στο άρθρο 3 του παραπάνω σχετικού Π.Δ. που αναφέρεται στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων για τη Σχολή Πυροσβεστών δεν συμπεριλαμβάνεται η κατηγορία των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών)

2.         Επιβάλλεται, Κύριε Υπουργέ, στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 του ως άνω Π.Δ. να συμπεριληφθεί και η κατηγορία των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) σε ποσοστό 10% των εισαγομένων στη Σχολή Πυροσβεστών, όπως το μέτρο αυτό έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

3.         Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η αδικία που έγινε σε βάρος των πολυτέκνων με την μη ένταξή τους στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 του ως άνω Π.Δ. και περαιτέρω τούτο θα καταστεί σύννομο με τη διάταξη  της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζει ότι:

            «Πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους», αλλά και η πολιτεία θα εκπληρώσει την υποχρέωση που έχει να ασκεί σε κάθε περίπτωση δημογραφική πολιτική, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος, που επιτάσσει ρητά:

 «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

Με την πεποίθηση, Κύριε Υπουργέ, ότι θα ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημα των πολυτέκνων,

 

διατελούμε με εκτίμηση,

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                           Εμμανουήλ Χρυσόγελος  

 

===============

Σχετικά: 1. Η Προκήρυξη της Πυροσβεστικής...

Διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Άρθρο 3, στις Ειδικές κατηγορίες οι Μουσουλμάνοι που παίρνουν το 2% των θέσεων, ΟΧΙ οι πολύτεκνοι!!! Είναι αυτό ρατσισμός κατά των πολυτέκνων ή ΟΧΙ κύριοι του ΣτΕ;;; Πότε επιτέλους θα πάρει θέση; Οι ΑΝΕΛ συμφωνούν με τέτοιες ρατσιστικές διατάξεις κατά των πολυτέκνων;  Σχόλια: ΕΔΩ1 ,  ΕΔΩ2

Επιστολή Συλ Πολυτέκνων Γονέων Ν.Εβρου προς Βουλευτές για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών..

Επιστολή Συλλόγου Πολυτέκνων Χαλκίδας προς Βουλευτές Ευβοίας για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών

Επιστολή Συλ Πολ Λάρισας στους βουλευτές για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστικής..

Πρόσφατα άρθρα