ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. Πρωτ. 857

   Αθήνα,  30/10/2015

 

Αξιότιμο

Κύριο Γεώργιο Κατρούγκαλο

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ: Προσθήκη διάταξης για τους πολυτέκνους γονείς στο πολυνομοσχέδιο: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ… […] 

 

Κύριε Υπουργέ. 

1.         Όπως γνωρίζετε οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και συνεπεία της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε πλήττονται περισσότερο εξαιτίας του βεβαρυμμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Ωστόσο οι οικογένειες αυτές είναι οι μόνες που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και μάλιστα η προσφορά τους αυτή καθίσταται καθοριστική σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα δημογραφικής κατάρρευσης, αφού το τ. έτος 2015  από 1/1/2015 έως 26/10/2015, οι θάνατοι ανήλθαν σε 99.300, ενώ οι γεννήσεις είναι μόλις 75.377, δηλαδή οι θάνατοι υπερέχουν κατά 23.923!!! Τέτοιος δημογραφικός κατήφορος δεν υπήρξε άλλη φορά.

 

2.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία και την συμβολή τους στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ρητή προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή ορίζει:

α. «Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»

β. Επίσης η παρ. 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος ορίζει πως:

«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»

            γ.         Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με  σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως: 

 «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

 

3.         Με τα παραπάνω δεδομένα, σάς παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ, όπως στο εν θέματι σχέδιο νόμου και ειδικότερα στο μέρος Α΄ αυτού που αναφέρεται στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, στην παρ. 3 του άρθρου 1 να προστεθεί η παρακάτω διάταξη:

«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους πολυτέκνους γονείς, για τους οποίους εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις».

  

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας               

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                              Εμμανουήλ Χρυσόγελος    

     

 

Πρόσφατα άρθρα