Μετεγγραφές:«ομοειδείς» σχολές

 

Πηγή: Έθνος, 21/1 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Απαραίτητο να γνωρίζουν τις «ομοειδείς» σχολές όσοι επιθυμούν να πάρουν κάποια μετεγγραφή. Τι ισχύει για τα νέα τμήματα, καθώς και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.Βελτιωμένη εγκύκλιο έστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τις αντιστοιχίες μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων, προκειμένου οι μαθητές της Γ' Λυκείου να γνωρίζουν από τώρα από ποια τμήματα και για πού μπορούν να πάρουν μετεγγραφή.

 
Η γνώση των αντιστοιχιών είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους υποψηφίους, οι οποίοι «ποντάρουν» σε μια πιθανή μετεγγραφή και καλό είναι όλοι να γνωρίζουν ποια τμήματα θεωρούνται από τον νόμο «ομοειδή», ώστε την κατάλληλη στιγμή να κάνουν τις επιλογές τους και με βάση αυτή την παράμετρο.

 
Επί της ουσίας όσον αφορά τις αντιστοιχίες, ισχύει ο νόμος του 2006 αλλά υπάρχουν ορισμένες αλλαγές όσον αφορά τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα, καθώς και για τα «Προγράμματα» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, όπου θα ισχύσουν τα εξής:

α) Για τα τμήματα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποφασίστηκε ότι αντίστοιχα προς αυτά θεωρούνται:

 

-Για το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου τα εξής τμήματα:

 

«Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου, του Οικονομικού Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

 

-Για το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα εξής τμήματα:

«Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης.


β) Η ολομέλεια του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ομόφωνα έκρινε ότι τα τμήματα « Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης θεωρούνται μεταξύ τους αντίστοιχα.

 

γ) Για τα «Προγράμματα» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν περιληφθεί στο Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής υποψηφίων το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 θεωρούνται αντίστοιχα μεταξύ τους τα εξής Προγράμματα:

- «Ιερατικών Σπουδών» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης. - «Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και - «Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης.

ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Τμήματα στα οποία δεν επιτρέπεται η μεταξύ τους μετεγγραφή.

 

Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω πανεπιστημιακά τμήματα:

«Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Μουσικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του ΕΜΠ.

«Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του ΕΜΠ.

«Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του ΕΜΠ.

«Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

«Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου.

«Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου.

«Θεάτρου» του Αριστοτελείου.

«Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου.

«Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

«Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
«Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

«Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

«Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Πολικών Επιστημών.

«Διοίκησης Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

«Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Πλαστικών Επιστημών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πρώην «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»).

«Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

«Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

«Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

«Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

«Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

«Τεχνών Ηχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

«Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

«Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

«Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

«Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

«Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

«Βαλκανικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.


ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:

«Φιλολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκρίτειου Θράκης.

«Ιστορίας και Αρχαιολογίας» Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου, του Ιωαννίνων, και Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση Ιστορίας).

«Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

«Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ψυχολογίας» του Αριστοτελείου του Παντείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου.
«Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου.
«Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου.
«Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Αριστοτελείου και μόνον για την κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

«Θεολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
«Κοινωνικής Θεολογίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του Αριστοτελείου.

«Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου, Πάτρας, Ιωαννίνων, Δημοκριτείου, Κρήτης, Αιγαίου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

«Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Πανεπιστημίου Πατρών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκρίτειου,«Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

«Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκρίτειου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
«Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» του Δημοκρίτειου.

«Νομικής» του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
«Κοινωνιολογίας» του Παντείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
«Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου, και «Κοινωνικής Διοίκησης» του Δημοκρίτειου Θράκης.

«Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών- και «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
«Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

«Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
«Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Χημείας» του Αριστοτελείου, του Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Φυσικής» του Πανεπιστημίου Αθήνας, του Αριστοτελείου, Ιωαννίνων και Κρήτης.

«Μαθηματικών» του Παν. Αθήνας, του Αριστοτελείου, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης και Αιγαίου.

«Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

«Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πειραιώς, του Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Παν. Στερεάς Ελλάδος.

«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του
Πανεπιστημίου Πατρών.

«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

«Χημικών Μηχανικών» του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου και Πατρών.
«Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

«Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου, Πατρών, Δημοκρίτειου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Πολιτικών Μηχανικών» του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου, του Δημοκριτείου, Πατρών και του Παν. Θεσσαλίας.

«Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του ΕΜΠ και του Αριστοτελείου.

«Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παν. Θεσσαλίας.

«Θεατρικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

«Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φυτικής Παραγωγής», «Ζωικής Παραγωγής», «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» (πρώην «Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος») του Παν. Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
«Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση «Αγροτικής Οικονομίας» της σχολής) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

«Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Γεωγραφίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

«Ιατρικής» του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου, Πατρών, Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου, Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Οδοντιατρικής» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
«Νοσηλευτικής» του Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Φαρμακευτικής» του Αθηνών, του Αριστοτελείου και του Πατρών.

«Κτηνιατρικής» του Αριστοτελείου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Βιολογίας» του Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου.

Πρόσφατα άρθρα