Απάντηση Μαυραγάνη για γέλια ή....  σε ερώτηση βουλευτή Ν. Νικολόπουλου 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

            Αρ. Πρωτ. 306

Αθήνα, 26/8/2014

 Εξοχότατο                                                                                                                               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Κύριο  Αντώνη Σαμαρά               

Πρωθυπουργό

Μέγαρο Μαξίμου

Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674

 

Κύριε Πρωθυπουργέ. 

Σε λίγες εβδομάδες η κοινή γνώμη αναμένει από εσάς την εξαγγελία μέτρων οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και όπως αναφέρεται στις ειδήσεις, θα αναφερθείτε και σε φοροελαφρύνσεις.

 Παρά τις δεσμεύσεις σας στο Ζάππειο ΙΙ περί στηρίξεως της πολύτεκνης οικογένειας, η οποία σάς το ανταπέδωσε στις τότε εκλογές, οι πολύτεκνοι έχουν δεχθεί μια τρομακτική φορολογική επιδρομή, με πρώτο και κύριο, αλλά όχι μοναδικό πλήγμα, την κατάργηση του αφορολογήτου των παιδιών.

 Είναι σπουδαία ευκαιρία να ανακοινώσετε ότι οι πολύτεκνες οικογένειες, που δικαιούνται της ειδικής μέριμνας του Κράτους όπως επιτάσσει το άρθρο 21 του Συντάγματος, τα εξής:  

- α -

ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

Με τις διατάξεις του ν. 4110/2013 ο άγαμος έχει απαλλαγή 9.545 ευρώ (δηλ. διπλασιάσθηκε το αφορολόγητο από τις 5.000 ευρώ, που είχε) και την ίδια απαλλαγή έχει και ο πολύτεκνος με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχει!!!

Δείγμα του ανελέητου διωγμού των πολυτέκνων αποτελεί το παράδειγμα που παρατίθεται:

            Ένας πολύτεκνος με εισόδημα 26.000 ευρώ και 4 προστατευόμενα τέκνα πλήρωσε το 2011 φόρο εισοδήματος 130 ευρώ, το 2012 για το ίδιο εισόδημα πλήρωσε 2.680 ευρώ (δηλ. 20πλάσιο φόρο) και για τα εισοδήματα του 2013 με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα πληρώσει 4.220 ευρώ εάν είναι μισθωτός, εάν, όμως, δεν είναι μισθωτός τότε θα πληρώσει 6.760 ευρώ. Ακόμη ο πολύτεκνος θα καταβάλει επί πλέον: 2οο για την εισφορά αλληλεγγύης, δηλ. άλλα 520 ευρώ, εάν δεν είναι μισθωτός θα καταβάλει και 650 ευρώ για φόρο επιτηδεύματος. Τα ίδια ποσά θα καταβάλει και ο άγαμος!! Πέραν αυτών θα καταβάλει και το φόρο ακίνητης περιουσίας κλπ., δηλ. το ποσό που θα του απομείνει θα είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Εφέτος γίνεται σφαγή των πολυτέκνων στην φορολογία εισοδήματος, αφού ο πολύτεκνος με δώδεκα (12) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα 39.000 ευρώ το 2013 δεν πλήρωσε φόρο και τώρα το 2014 κλήθηκε να πληρώσει 9.680 ευρώ φόρο!!! Πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης 760 ευρώ και του ΕΝΦΙΑ!!!

ΑΙΤΗΜΑ: ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 25.500 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3842/2010 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ (ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 30.000 ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000 ΔΗΛΩΣΕΩΝ), ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ (ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 5.000). 

 -β-

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

Κύριε  Πρωθυπουργέ,

είναι δυνατόν ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. να μην λαμβάνει καθόλου υπόψη τις στεγαστικές ανάγκες μιας πολύτεκνης οικογένειας; Αγνοεί ο νομοθέτης ότι όσο περισσότερα είναι τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το σπίτι; - και αυτό δεν συνιστά, προφανώς, πολυτελή διαβίωση! Δεν είναι δυνατόν, ο πολύτεκνος να πρέπει να ζει κάτω από τα όρια της εξαθλίωσης (όχι απλώς της φτώχειας), για να έχει ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ.

            Επιβάλλεται να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους πολυτέκνους στον ΕΝ.Φ.Ι.Α και ειδικότερα στο άρθρο 7 παρ. 2 εδάφιο α του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/31-12-2013), που αναφέρεται στην απαλλαγή να προστεθεί η φράση:

«Ειδικώς για τους πολυτέκνους το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 25.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για τη σύζυγο και για κάθε επί πλέον προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων και το σύνολο των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 μ² προσαυξανόμενο κατά 30 μ² για τον ή την σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων»

            Περαιτέρω στο άρθρο 7  του ως άνω νόμου να προστεθεί παρ. 5 ως κατωτέρω:

«Οι πολύτεκνοι ειδικώς απαλλάσσονται του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για την πρώτη κατοικίας τους». 

-γ-

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ  

Με τις διατάξεις των ν. 4093/2012, 4141/2013 και 4144/2013 καταργήθηκε η χορήγηση της ισόβιας σύνταξης και του επιδόματος της πολύτεκνης μητέρας που έχει 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα, με το πρόσχημα την εξοικονόμηση 86.000.000 ευρώ, όπως ανεγράφετο στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Όμως, όπως αποδεικνύεται τώρα η χορήγηση του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων και Πολυτέκνων και του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων θα υπερβαίνει το ποσό των 680.000.000 ευρώ, που διετίθετο για την χορήγηση των προηγουμένων.

Συνεπώς στόχος της (συγ)Κυβέρνησης ήταν να πλήξει τους πολυτέκνους και όχι η δήθεν εξοικονόμηση του παραπάνω ποσού, αφού ο υπουργός των Οικονομικών αρνήθηκε να δεχθεί την πρόταση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), η οποία είχε ως ακολούθως:

«Τα χορηγούμενα από τον ΟΓΑ επιδόματα της πολύτεκνης μητέρας, ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, επιδόματα μητέρων τρίτου τέκνου, εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ του Ν. 3454/2006, από 1ης Νοεμβρίου 2012 και εφ΄ εξής καταβάλλονται μειωμένα κατά 15%, καταργουμένης κάθε διάταξης περί εισοδηματικών κριτηρίων».

            Με την παραπάνω ρύθμιση η Κυβέρνηση θα εξοικονομούσε περισσότερα, δηλ. 103.000.000 ευρώ, αφού η μηνιαία δαπάνη για όλα αυτά τα επιδόματα κλπ. ανήρχετο σε 57.500.000 ευρώ μηνιαίως (Χ 15% Χ12), όπως αυτό άλλωστε μπορεί να το διαπιστώσει ο οιοσδήποτε από τον ΟΓΑ.

            Δείγμα της αντιπολυτεκνικής τακτικής της Κυβερνήσεως αποτελεί και το γεγονός ότι ο Διοικητής του ΟΓΑ δεν περιέλαβε στο έντυπο της αιτήσεως Α21 την δήλωση περί της πολυτεκνικής ιδιότητος, προφανώς για να χορηγούνται και σε μη πολυτέκνους αφού « λεφτά υπάρχουν », όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω.

Ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης δήλωνε στην Βουλή στις 8-1-2013, απαντώντας σε ερώτηση για την κατάργηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, ότι αυτό γίνεται: «.... λόγω της έκτακτης δημοσιονομικής πολιτικής». Ακολούθως στις 30/7/2013 δήλωσε ότι: «η στήριξη της οικογένειας αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση» σημειώνοντας περαιτέρω «πώς ο μοναδικός δείκτης που αυξήθηκε στον προϋπολογισμό του 2013 αφορά τα οικογενειακά επιδόματα (από 566 εκατομμύρια το 2012 ανέβηκε σε 755 εκατομμύρια!!!!»

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού βεβαίως τέτοιο κονδύλι 755 εκατομμυρίων για τα εν λόγω επιδόματα δεν υπήρχε!!!

ΑΙΤΗΜΑ: ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΣΟΒΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΑΝ TO 2009 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.           

Κύριε Πρωθυπουργέ,

            με τα ανωτέρω μέτρα, η δημοσιονομική επιβάρυνση θα είναι μικρή, κάτι που μπορούμε να σας αποδείξουμε με αριθμούς εκ του σύνεγγυς, αλλά το όφελος για την δημογραφικά καταρρέουσα Ελλάδα θα είναι μεγάλο.

 Με την ευκαιρία, θα θέλαμε για μια ακόμη φορά, να σάς ζητήσουμε συνάντηση για να τεκμηριώσουμε με περισσότερα στοιχεία τις ανωτέρω προτάσεις μας, αλλά και να ζητήσουμε την παρέμβασή σας σε ορισμένα απλά θέματα που χρονίζουν, αλλά μπορούν άμεσα να επιλυθούν με τη δική σας μόνο παρέμβαση, όπως φαίνεται. 

Αν πάψουν να υπάρχουν πολύτεκνοι, οι Έλληνες σύντομα θα είναι μειοψηφία στο τόπο τους. Είμαστε βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης. 

 Αναμένουμε τον ορισμό της ημερομηνίας συναντήσεώς μας. 

 Κοινοποίηση: 

Κυρία Σοφία Βούλτεψη

Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και

Κυβερνητικό Εκπρόσωπο  

Κύριο Ανδρέα Παπαμιμίκο

Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ  

Κύριο Χρύσανθο Λαζαρίδη

Σύμβουλο του Πρωθυπουργού  

Κύριο Κώστα Μπούρα

Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

============

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

           Αρ. Πρωτ.  308

Αθήνα,  26/8/2014

                                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Προς

τους Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές

Ενταύθα  

 

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά. 

Με το νόμο 4223/2013 (ΦΕΚ 487/Α/31-12-2013) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» επιχειρείται κυριολεκτικώς σφαγή των πολυτέκνων, αφού όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παρ. 2, που επιβάλλει την ειδική φροντίδα για τους πολυτέκνους, αλλά ο ανωτέρω νόμος τους μεταχειρίζεται πολύ χειρότερα απ’ ο, τι μεταχειρίζεται τους αγάμους.

Το όριο της φτώχειας για τον άγαμο είναι 6.591 € και για να έχει την έκπτωση του 50%, όπως προβλέπει το άρθρο 7 του νόμου, πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα αυτός το όριο της φτώχειας, δηλαδή 6.591 € και επιπλέον 40%, δηλαδή συνολικώς 9.000 €.

Αντιθέτως, για τον πολύτεκνο με σύζυγο και τέσσερα προστατευόμενα τέκνα, που το όριο της φτώχειας είναι 21.500 € περίπου, αντί να προσθέσει όπως και στον άγαμο 40% επιπλέον, δηλαδή άλλες 8.000 €, πράττει το ακριβώς αντίθετο: μειώνει το ποσό κατά 20% κάτω του ορίου της φτώχειας, δηλαδή το κατεβάζει στις 17.000 €!!!

Ούτε είναι δυνατόν να προβλέπει ο νόμος για την παραπάνω έκπτωση ο άγαμος να έχει κατοικία μέχρι 150 τ.μ. και το ίδιο ακριβώς να έχει και ο πολύτεκνος με όσα παιδιά και να έχει (4,7,12 κ.λπ.)!. Ακόμη, δεν είναι δυνατόν να αξιώνει από τον πολύτεκνο για την έκπτωση ότι δεν πρέπει να οφείλει στο Δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Ούτε είναι δυνατό η απαλλαγή να εξαρτάται  από το αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος

Τέλος, δεν είναι δυνατόν μετά τη φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων με την κατάργηση του αφορολογήτου για τα παιδιά, να φορολογείται και η πρώτη κατοικία τους στο φόρο των ακινήτων.

Στοιχειώδεις λόγοι δικαιοσύνης επιβάλλουν όχι να τηρηθεί η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος ή η τήρηση του άρθρου 4 του Συντάγματος αλλά τουλάχιστον οι πολύτεκνοι να έχουν την μεταχείριση των αγάμων.

Με βάση τα παραπάνω επιβάλλεται  στο νόμο 4223/2013 να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις: 

-α-

Στο άρθρο 7, στην παράγραφο 2 και στο τέλος αυτής, να προστεθεί η φράση:

«Ειδικώς για τους πολυτέκνους η παραπάνω απαλλαγή παρέχεται, χωρίς άλλη προϋπόθεση εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο πέραν των τεσσάρων και το σύνολο των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 μ², προσαυξανόμενο κατά 30 μ² για τον ή την σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων ». 

-β-

Στο ίδιο άρθρο 7 να προστεθεί παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

«Οι πολύτεκνοι ειδικώς απαλλάσσονται του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. για την πρώτη κατοικία τους». 

Με την ελπίδα ότι είστε σε θέση να επιβάλλετε τις παραπάνω διορθώσεις που έγκαιρα η ΑΣΠΕ σάς είχε επισημάνει πέρυσι και πριν την ψήφιση του ανωτέρω νόμου, αλλά δυστυχώς μας αγνόησε ο κ. Στουρνάρας.

                                                                                       Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                            Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

 

            

Πρόσφατα άρθρα