Εκτύπωση

Άρθρο 03

Εφαρμογή των αρχών του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού

Τα προς την επιτυχίαν του σκοπού της ΑΣΠΕ μέσα συνίστανται εις την δια παντός ηθικού και νομίμου μέσου εφαρμογήν των αρχών και παραδόσεων του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και την διαφώτισιν της Ελληνικής Κοινωνίας,της Ελληνικής Πολιτείας και του Ελληνικού Έθνους επί των αναγκών και των ηθικών και νομίμων συμφερόντων της Πολυτεκνικής τάξεως.Εις τα μέσα διαφωτίσεως περιλαμβάνεται κατ’εξοχήν ο γραπτός και ο προφορικός λόγος ,ο χρησιμοποιούμενος εις τα αναφοράς, τας αιτήσεις ,τα έγγραφα,τα υπομνήματα,τα δημοσιεύματα εις τον Ημερήσιον και Περιοδικόν τύπον ,τας διαλέξεις ,τας κινηματογραφικάς προβολάς,τας προβολάς τηλεοράσεως ,τα θεατρικά έργα και παν άλλο σχετικόν και πρόσφορον μέσον.