Η Α.Σ.Π.Ε. (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1931 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των Πολυτέκνων, τη μελέτη και την προώθηση των αιτημάτων τους, και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους. περισσότερα εδώ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας. 

 

  aspe90  

Κύριε Πρόεδρε.

1 α.       Τη δεκαετία του 1990, που οι γεννήσεις υπερείχαν των θανάτων, το ομόφωνο Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ «ΣΥΡΙΖΑ» και ΚΚΕ) του 1993 που συστήθηκε για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος της Χώρας και διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, μεταξύ των άλλων, επισήμανε:

«..Στη χώρα μας, στην οποία σήμερα η γεννητικότητα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, το δημογραφικό πρόβλημα παίρνει τεράστιες εθνικές διαστάσεις, που μπορεί να απειλήσουν την εθνική μας ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα.. εθνικούς κινδύνους..θα αντιμετωπίσει πολύ έντονα στο αμέσως προσεχές μέλλον η χώρα μας, αν δεν αλλάξουν οι δημογραφικοί δείκτες..».

β.          Δυστυχώς, οι δημογραφικοί δείκτες της φυσικής κίνησης του πληθυσμού επιδεινώθηκαν δραματικά, αφού η τελευταία απογραφή του πληθυσμού κατέδειξε πως μέσα σε μια 10ετία ο πληθυσμός ελαττώθηκε κατά 400.000 περίπου !!! και απ’ ότι φαίνεται η πτωτική αυτή πορεία είναι μη αναστρέψιμη, αφού και το τ. έτος, ήτοι από 1/1/2023 έως 3/4/2023 που υπάρχει ενημέρωση, οι θάνατοι υπερτερ0ούν των γεννήσεων κατά 19.072 (θάνατοι 36.987 και γεννήσεις 17.915).

            Εν όψει της συντελούμενης δημογραφικής κατάρρευσης της Χώρας μας, αντί να ληφθούν γενναία δημογραφικά κίνητρα για την ανάσχεσή της, τα τελευταία χρόνια ασκείται αντιδημογραφική, αντιπολυτεκνική και αντιοικογενειακή πολιτική, ενώ όλα σχεδόν τα μέτρα στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας, πολλά από τα οποία δεν είχαν κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος, καταργήθηκαν το ένα μετά το άλλο.

2.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης που διέθετε διορατικότητα, έχοντας επίγνωση της αποστολής του θεσμού του γάμου και της οικογένειας, καθώς και της συνεισφοράς των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζει ρητά:

«1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτος»

«2. Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»

Περαιτέρω, με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου επιτάσσει η Πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική λαμβάνοντας προς τούτο όλα τα αναγκαία μέτρα.

3.         Ενόψει της εφιαλτικής καταστάσεως της υπογεννητικότητας,  αντικειμενικός στόχος των Πολιτικών Κομμάτων στο σύνολό τους, επιβάλλεται να είναι η αύξηση της γονιμότητας του γηγενούς πληθυσμού και η λήψη δημογραφικών κινήτρων για την ανακοπή της συρρίκνωσής του, γιατί το δημογραφικό πρόβλημα ως εκ της φύσεώς του είναι τόσο σύνθετο και πολύπλευρο που οποιαδήποτε απόπειρα επίλυσής του με ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές εισροές αλλοδαπών, θα προκαλέσει αλλοίωση της φυσιογνωμίας του και δημιουργία σειράς κοινωνικών προβλημάτων .

4.         Με τα παραπάνω δεδομένα καθίσταται αυτονόητο ότι όποια Κυβέρνηση προκύψει από της Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαϊου 2023, δεν μπορεί να αγνοήσει το δημογραφικό πρόβλημα και υποχρεούται απέναντι στο Έθνος να λάβει όλα εκείνα τα δημογραφικά μέτρα που θα οδηγήσουν στην ανατροπή της δημογραφικής κατάρρευσης, για να ελπίζουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ότι θα υπάρξει μέλλον στην Πατρίδας μας.

5.         Η ηγεσία της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που εκπροσωπεί τις πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες και προκειμένου να ενημερώσει τις οικογένειες αυτές, σας παρακαλεί Κύριε Πρόεδρε, να μας γνωρίσετε ποιες είναι οι θέσεις και το πρόγραμμα του Κόμματός σας για το δημογραφικό πρόβλημα και ποια από τα παρακάτω μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την επίλυσή του και την οικονομική ανακούφιση των πολυτέκνων οικογενειών. Ειδικότερα:

-Α-

ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1)         Προτίθεσθε να θεσμοθετήσετε Νόμο - Πλαίσιο για την ενίσχυση της οικογένειας;

2)         Σκοπεύετε να συγκροτήσετε Εθνικό Σχέδιο Στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας που δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του Κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος;  

3)         Προτίθεσθε να θεσμοθετήσετε Υπουργείο Οικογένειας για τον οριζόντιο συντονισμό όλων των πολιτικών των Κυβερνήσεων που έχουν αντίκτυπο στην οικογένεια, με αναγνώριση της ΑΣΠΕ ως Εθνικού Κοινωνικού Εταίρου και Σύμβουλο σε θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής πολιτικής;

4)         Προτίθεσθε να επαναφέρετε τις ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυαν από το 1979 και επί 32 χρόνια συνεχώς χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις γι’ αυτούς, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή πλησιέστερα του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός/ή τους;

5)         Προτίθεσθε να επαναφέρετε την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) για τον διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών ή τουλάχιστον να καθιερώσετε για τις πάσης φύσεως προσλήψεις εκπαιδευτικών, όπως το 16% να προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως ισχύει για όλα τ΄ άλλα Υπουργεία (άρθρο 1 του ν. 32602004, άρθρο 1 παρ.3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του ν. 34542006 – (ΦΕΚ 75Α7-4-2006));

6)         Θα επαναφέρετε το ποσοστό 20% για τους πολυτέκνους (γονείς και παιδιά) στις προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ, το οποίο ποσοστό συρρικνώθηκε στο 16% με το άρθρο 13 του ν. 7765/2021;

7)         Σκοπεύετε να επαναφέρετε την καταργηθείσα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, που έδινε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους πολυτέκνους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις να απασχολούνται χωρίς περικοπή της συντάξεώς τους (κύριας και επικουρικής), καθώς με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 περικόπτονται κατά 30%;

8)         Προτίθεσθε να επαναθεσμοθετήσετε το ειδικό μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος για τους πολυτέκνους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αφού η Υπουργική Απόφαση με την οποία καταργήθηκε, ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 430/222 Απόφαση του ΣτΕ;

9)         Σκοπεύετε να εφαρμόσετε το άρθρο 52 του ν. 2085/1992, περί άμεσης στεγαστικής συνδρομής των πολυτέκνων που αποκτούν το 7ο παιδί;

10)       Πρόκειται να καταργήσετε τις προϋποθέσεις (4 τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα) που προβλέπονται με το άρθρο 80 του ν. 4646/2019 για την απαλλαγή των πολυτέκνων από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, επειδή κατέχουν ΙΧΕ αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών τους;

11)       Προτίθεσθε να βελτιώσετε το έντυπο Α21, το οποίο συμπληρώνεται από τους δικαιούχους των πολυτεκνικών επιδομάτων, εις τρόπον ώστε να αναγράφει ο δικαιούχος τον αριθμό μητρώου της ΑΣΠΕ που αποδεικνύει την πολυτεκνική του ιδιότητα; Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει «το αλαλούμ» που παρατηρείται σήμερα, να μη γνωρίζει δηλαδή κανείς πόσοι πολύτεκνοι λαμβάνουν το επίδομα και εάν αυτοί που το λαμβάνουν έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα;

 

-Β-

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1)         Προτίθεσθε να επαναφέρετε, όπως ίσχυαν μέχρι το 2009 ως δημογραφικά κίνητρα (χωρίς βεβαίως εισοδηματικά κριτήρια, όπως έχει κρίνει το ΣτΕ), τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας (που ελάμβαναν 175.000 μητέρες) των 102 ευρώ, το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας (ως και το επίδομα της τρίτεκνης μητέρας) και την εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, που ελάμβανε κάθε μητέρα, που αποκτούσε το 3ο και κάθε επί πλέον τέκνο της, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. ΙΑ.2 άρθρου μόνου του ν. 40932012;

2)         Προτίθεσθε να επαναφέρετε τα αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του ν. 38422010 (άρθρο 1), βάσει του οποίου ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα είχε αφορολόγητο 25.500 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο;

3)         Σκοπεύετε να επαναφέρετε τα παραπάνω αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του ν. 38422010 (άρθρο 1), για τους μη μισθωτούς πολυτέκνους (ελεύθερους επαγγελματίες), που φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν και φορολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι άγαμοι;

4)         Προτίθεσθε να απαλλάξετε τους πολυτέκνους από την εισφορά αλληλεγγύης, που επεβλήθη με το άρθρο 29 του ν. 39862011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80%, όταν σήμερα, για το ίδιο εισόδημα πληρώνει το ίδιο ποσοστό για την εισφορά αλληλεγγύης ο πολύτεκνος με τον άγαμο;

5)         Προτίθεσθε να απαλλάξετε τους πολυτέκνους ελεύθερους επαγγελματίες από το τέλος επιτηδεύματος, που επεβλήθη με το άρθρο 31 του Ν. 39862011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80οο, όταν σήμερα καταβάλει το ίδιο τέλος επιτηδεύματος ο πολύτεκνος, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχει, με τον άγαμο;

6)         Προτίθεσθε να καθιερώσετε απαλλαγή των πολυτέκνων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για ποσό ακίνητης περιουσίας 400.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100.000 για κάθε επί πλέον τέκνο τους πέραν του 4ου;

7)         Πρόκειται να καταργήσετε τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας για τους πολυτέκνους, όταν μάλιστα κάποιος πολύτεκνος για να μεταφέρει τα 8-9 κ.λπ. τέκνα είχε αγοράσει αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού εξ ανάγκης που καθιερώθηκαν με τους ν. 41112013 και 41722013;

8)         Ποια άλλα μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και της συντελούμενης με ταχύτατους ρυθμούς πληθυσμιακής αλλοιώσεως του πληθυσμού;

9)         Εάν και με ποιούς τρόπους προτίθεσθε να ενισχύσετε την αύξηση των γεννήσεων;

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                     Δήμητρα-Ινές Αγγελή

Πρόσφατα άρθρα