Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι Σύλλογοι Πολυτέκνων της Περιφέρειας αναδεικνύουν το πιο σημαντικό εθνικό θέμα ! Κυριακή 13 Μαΐου ημερίδα με θέμα: Δημογραφικό & Νέα Οικογένεια.

Share this:

Πρόσφατα άρθρα